Samenvatting Lukas heeft twee boeken geschreven: het evangelie van Lukas en het boek Handelingen van de apostelen. In het eerste boek heeft Lukas geschreven over het leven van Jezus, dat…

Categorieën