Handelingen 11

6 augustus 2023
Samenvatting Preek   Jezus is de Heere   Bij Pinksteren kwamen veel mensen tot de belijdenis dat Jezus de Heere is (en dus dat de Romeinse keizer dat niet is).…

Zij Zoekt Zich Zelf Niet

26 februari 2023
Samenvatting Jezus heeft liefgehad tot het einde. Dat is het opschrift boven ‘De genagelde’. Je kunt dat ook boven het lijdens en opstandings evangelie zetten. In H13 gaat het over…

Johannes 17

14 november 2021
Samenvatting In deze tijd van pandemie, sociale crisis en secularisatie bidt en pleit de Heere Jezus voor u, jou en mij. Zijn gebed wordt verhoord!   Roeping in de wereld…

2 Koningen 3-1:20

26 juli 2020
Samenvatting Onze woestijn In deze geschiedenis wordt beschreven dat de toenmalige koning van Israël, Joram, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE. De koning van Moab kwam…

Categorieën