Even Lijden, eeuwig verblijden

11 september 2022
Samenvatting Even lijden, eeuwig verblijden! Verdrukking van de gelovigen (6) Vreugde in Hem (8) Verlangen van engelen (12) Er komen mooie en moeilijke momenten op je levenspad. De christenen waar…

Exodus 28:2

17 januari 2021
Samenvatting Waarom staat een hoofdstuk zoals Exodus 28 in de bijbel? Er staat heel uitgebreid in deze versen beschreven hoe de hogepriester Aäron in die tijd eruit moesten zien. De…

Geboortebericht

25 december 2018
Samenvatting Het geboortebericht Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,…

Gods laatste daad

23 december 2018
Samenvatting ekst: Mattheüs 21:37a: Tenslotte stuurde Hij zijn Zoon naar hen toe. Thema: Gods laatste daad Zijn wijngaard geplant vs 33 Zijn slaven gestuurd vs 34 Zijn Zoon gezonden vs…

Kerstfeest op Patmos

16 december 2018
Samenvatting Tekst: Openbaring 12:5a: En zij baarde een zoon, een mannelijk kind. Thema: Kerstfeest op Patmos 1. Vrouw verwacht (vs. 2) 2. Draak verslindt (vs. 4) 3. Kind overwint (vs.…

Denk aan Mij

9 december 2018
Samenvatting Tekst: Spreuken 10 vers 7a De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen. Thema van de preek: ‘Denk aan Mij!’ 3 gedachten: 1. Bevel 2. Bedoeling 3. Beloning De…

Categorieën