Levend gestorven!

4 april 2021
Samenvatting Als wij over bekering spreken hebben wij het vaak over nieuw leven, een verandering in jezelf. Koolbruggen wilde daar niet aan, hij zei: op Golgotha is het geschied, daar…

Categorieën