5 augustus 2018

Profileren

Predikant:
Bijbeltekst: Job 1
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema voor de verkondiging: profileren

Ik heb een (bouw)helm meegenomen. Trouwens ben ik ook motorrijder, ik rijd gelukkig erg voorzichtig. Paulus zegt in zijn brief dat we dingen moeten gebruiken die ons helpen in het geloof. Paulus noemt het Evangelie als een helm, zodat ons niets kan gebeuren. Jezus noemt ook altijd veel voorbeelden om dingen te verduidelijken.
Wat is ons (christelijk) profiel? Pas stond er in de Waarheidsvriend een artikel over de gemeente Rotterdam. In Job wordt ook een profiel geschetst, hoe zijn leven ging. Alles werd hem afgenomen. Dit leidt vaak tot een geloofscrisis. Wat is de samenhang tussen Gods beleid en de rol van de satan? We zien dat satan Job zoveel ellende wilde bezorgen zodat Job God vaarwel zou zeggen.
Job geeft ons veel inzicht over het omgaan met beproevingen. Waaromvragen zijn heel herkenbaar voor gelovigen. Wat is geluk broos! Soms is het leven heel hard. Ik werk in Bosnië met 3 etniciteiten en 3 religies met zoveel leed. Troost brengen is niet makkelijk. Maar we willen wel Jezus Christus zichtbaar maken.
Job was ontzettend rijk, hij zou met stip op nummer 1 staan. Maar hij leefde dag aan dag met God. En daarboven, het leek wel een vergadering in de hemel. Wij zijn bevoorrecht, omdat we het evangelie kennen, Jezus neemt de zondaars aan. Job wist dat niet, toch had hij een diepe relatie met God. De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid. Job wilde niet dat de ziel van zijn kinderen schade leed. Ook wij zijn geroepen om een heilig leven te leiden. Is dat ook ons diepe verlangen, om Jezus na te volgen, om onze roeping en verkiezing waar te maken? Dat wil de Heilige Geest waarmaken in ons leven! We moeten opruiming houden van de dingen die ons afhouden van God.
Dat vraagt om ootmoed en kwetsbaarheid.
Vaak is geldzucht de wortel van alle kwaad. Satan snuffelt rond en wil mensen zo bewerken dat ze bij God vandaan blijven of bij God vandaan halen, soms op een hele lievige manier. Job wordt aangeklaagd door de duivel. Job verloor alles maar Job was niet klaar met God. Alles was maar geleend. Waar komt dat diepe vertrouwen toch vandaan, als je aangevallen wordt? Lees psalm 91 nog maar eens. We zijn toch bemind, koningskinderen? Hou vol, blijf staan zodat je zijn geur kan laten verspreiden. Maar we moeten dat gereedschap wel opzoeken, het komt ons niet aanwaaien. Paulus weet wat die oude slang allemaal uitvoert. Daarom noemt hij de wapenrusting, zowel verdedigend als aanvallend.
Het belangrijkste item in de persoonlijke uitrusting is de helm van het heil. De zonde kan ons in de weg staan maar de helm is het heil. Zo zijn we in geloof ingedekt. Daarom is gebed en de dag beginnen zo belangrijk. We hebben allemaal een missie, een doel in het leven dat we niet op mogen geven. Gebruik de helm van de zaligheid, ik weet wat er allemaal in je hoofd kan afspelen. Als God mijn God voor mij is, wie is er dan tegen?
Het is eerder abnormaal als er niets op onze weg komt dan normaal. We willen misschien graag een kroon dragen maar geen kruis. Volg de meester, de Heiland. Hij zei: Uw wil geschiede. Hou stand, never give up. Dat kan door Hem die zei: Je bent mijn geliefde kind. Ons behoud is verankerd in zijn kostbaar bloed. Zonder helm rijden is levensgevaarlijk. Denk nooit te klein over die naam. Proclameer die naam. De duivel wil je alleen maar ongelukkig maken. Bij Job lukte het niet. Geen boezemzonde zo groot of het bloed is krachtiger. Maranatha!

Categorieën