15 juli 2018

prop. A. van Mourik – Psalm 148

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 148
Dienstsoort:

Samenvatting

Psalm 148
Als we op vakantie gaan maken we vaak een lijstje van dingen om mee te nemen. Het is
goed om psalm 148 mee te nemen op het lijstje: in je psalmboek, of als mooi versierde
tekst of gezongen op spotify.
Deze psalm gaat over de schepping. De dichter is onder de indruk van de grootheid van
Gods schepping en de Schepper. Tijdens de vakantie proberen we te genieten van de
schepping, zoals de zee en de bergen. De dichter kijkt naar alle elementen van de aarde
en zegt er tegen: “looft de Heere”. Wij zullen niet zo snel tegen een boom of de zon
zeggen dat ze de Heere moeten loven. De dichter is er heel diep van doordrongen dat
heel de schepping van zich afwijst: omhoog, naar God. Dan hoor je niets, want de
schepping heeft een stille stem: verbreid zich zonder woorden (psalm 19). We kunnen de
schepping eigenlijk niet oproepen om nog meer de Heere te loven. Psalm 148 wordt
gezongen om het verlangen weer te voelen om God te loven en weer naar boven te
wijzen. In de tijd van de Bijbel werden veel elementen als een god vereert; hier zien we dat
de elementen bedoeld zijn om naar God te wijzen.
In de eerste zes verzen wordt er naar de hemel gekeken: daar zijn engelen, zon, maan,
sterren, de hoogste hemel (waar God is) en water (wolken). Allemaal willen ze Heere
loven.
Vanaf vers zeven wordt er naar de aarde gekeken. Hij ziet water, vuur, hagel, sneeuw,
damp, storm, bergen, bomen, dieren en de mens. Als wij dit tijdens onze vakantie zien,
moeten we bedenken dat de Heere alle eer hiervoor verdient. Zelfs een lieveheersbeestje
wil de Heere loven; het zegt als het ware “de Heere is mijn Schepper, ik ben door de
Heere gemaakt”. Heel de schepping wil laten zien dat God de Schepper is. In Genesis 1
lezen we telkens “dat het goed was”. Wij kunnen nog meer van de schepping genieten dan
ongelovigen, omdat we er God in mogen zien.
Wat vertelt de schepping nu precies? In de verzen 5 en 13 staat “laten zij de naam van
Heere loven”. In vers 6 wordt er gesproken over orde in de schepping: alles heeft een
vaste plek, er zitten natuurwetten in. God onderhoudt de schepping door deze orde. Als
christen mag je weten dat deze wereld heel ingewikkeld in elkaar zit, maar dat God deze
heeft gemaakt. We komen onder de indruk van Gods macht en majesteit. In vers 14
spreekt de dichter ineens over Gods volk, de Israëlieten. Deze God is het die met het volk
van de dichter meegaat. De dichter noemt zich daarom een gunsteling omdat God dicht bij
het volk Israel wil zijn. Zo wil God ook onze God zijn. Hij wil Zich aan ons verbinden. Het is
heel bijzonder dat die Schepper met ons wil meegaan. “In Christus Jezus bent U door het
bloed van Christus nabij gekomen.” Dan mogen we zingen “die Heere is ook onze God”.
Tijdens onze vakantie kunnen we genieten van de schepping, maar ook naar een
kerkdienst gaan om deze boodschap te ontvangen en Hem zelf te loven.
De Heere wordt niet door iedereen geloofd en geprezen. Dat is niet zo, maar we kunnen
daar wel naar verlangen. Deze psalm voedt dit verlangen: dat iedereen helemaal vol zal

zijn van God. Wij kijken uit naar deze toekomst, zodat overal klinkt “Halleluja, lof aan het
Lam”.
Amen.

 

Categorieën