3 november 2021

Psalm 21

Bijbeltekst: Psalm 21
Dienstsoort:

Samenvatting

Psalm 21 staat bekend als een koningspsalm, maar dat is deze psalm eigenlijk niet. Wij kijken soms op naar mensen en denken dat die (alle) macht te hebben. Dat is echter niet zo. Dat mensen niet alle macht hebben is alle reden om God te danken. God heeft alle macht. Psalm 21 is best een moeilijke psalm, met moeilijke woorden, zoals eer, glorie, eeuwig, “verteren door vuur”, enzovoorts.

De structuur van psalm 21 geeft ook licht op de inhoud. Psalm 21 is als een cirkel: het eerste vers (vers 2) en laatste vers komen op hetzelfde uit. We beginnen bij de koning die blij is dat God alle macht heeft. In het laatste vers (14) komt de macht van God weer terug, waarvan we mogen zingen en loven.

Wij kunnen onder de indruk raken van machten en krachten, zoals de techniek, een pandemie, etc. We kunnen bezorgt zijn over de groeiende macht van China. We kunnen bang zijn van een klein aantal zeer rijke mensen die veel invloed uitoefenen op regeringen. We kunnen ons zorgen maken over klimaatverandering. Deze angsten zijn reëel. Er is wel heel veel aan de hand in de tegenwoordige wereld. Ook in kleinere kring kunnen we zorgen hebben: bij ons werk, bij ziekte, enzovoorts.

Dit gaat echter allemaal over de buitenkant. God staat hier boven. Jezus zegt in Mattheus 28 “Mij is gegeven alle macht op hemel en aarde. (…) Zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.” Dat heeft David gezien en daardoor leeft hij anders in deze wereld. Hij heeft vertrouwen in God en wordt er blij van. De boodschap van psalm 21 is: kijk niet teveel naar deze wereld en wordt niet bang van de bedreigingen die op ons af komen. Door het geloof in Jezus Christus zijn we gericht op God. Uw God is Koning. Het is de Heere die regeert. Zing dus lofliederen, want God staat boven alle kleine en grote problemen. God is sterker dan de techniek. God regeert.

In vers 3 schrijft David dat hij de wens van zijn hart van God gekregen heeft: een kroon, lang leven en erkenning van het volk als koning. Kennelijk heeft David van God gekregen wat hij nodig had. Als David zijn leven overdenkt, ziet hij dat God de macht heeft en hem leidt en helpt. Ook voor ons leven kunnen we tot de erkenning komen dat God ons leidt. God heeft ervoor gezorgd dat je in contact bent met Hem. Daarom zit je nu ook in de kerk, ontvang je liederen waardoor je je geloof kunt inzingen. Daar zit de hand van God achter. Je hebt, eten, gezondheid, een dak boven je hoofd, genoeg geld, enzovoorts. Dat hebben we niet aan ons zelf te danken.

Psalm 21 bestaat uit twee delen: de eerste 5 verzen gaan over David, de overige 9 verzen gaan over het danken en loven van God. In het eerste deel is bij David de basis gelegd om het tweede deel uit te kunnen spreken/zingen.

In vers 8 staat dat de koning vertrouwt op de Heere door zijn goedertierenheid (trouw). Hierdoor hoeft David niet te twijfelen, want God houdt hem staande. Hierdoor kan David de toekomst tegemoet treden, ook als er vijanden zijn leven binnen komen (vers 9 en 10). Maar David wankelt niet; hij is niet bang. Op basis van wat David heeft meegemaakt durft hij de toekomst aan. Al die machten kunnen uiteindelijk niets. Je kan er wel bang voor zijn, maar dat is niet nodig.

Is bij jou het vertrouwen gegroeid door alles wat je van God hebt gekregen? Kun je de onzekere toekomst in vertrouwen tegemoet gaan? “Wat de toekomst brengt moge, mij geleidt des Heeren hand”. Durf je te vertrouwen op God omdat hij machtig is en Hem zelfs te loven? Je kunt veel redenen bedenken om God te bedanken. Neem dagelijks vijf dingen om God voor te danken.

Samengevat:

  1. Richt je op God en wees blij dat God deze wereld regeert. Benoem de momenten uit het verleden waarin je Gods hand hebt gezien
  2. Ga met vertrouwen de toekomst van God tegemoet
  3. Bedenk dadelijks 5 reden om God te bedanken

Amen

Categorieën