16 mei 2021

Psalm 34

Bijbeltekst: Psalm 34
Dienstsoort:

Samenvatting

Opvoeders, ouders, gemeente: we hebben veel met elkaar gemeen: we hebben allemaal een moeder en een vader, worden geborene als kleine kwetsbare kinderen, worden lief gevonden; wat er ook gebeurd! Kinderen zijn in het begin heel kwetsbaar en afhankelijk en hebben hulp nodig om te groeien; in elk opzicht. Juist in deze tijd! Veiligheid  is belangrijk.

In de bijbel staan handvatten om ons te leiden: kijk maar in Psalm 34, geschreven door David.

Kom kinderen luister naar mij, ik zal jullie leren ontzag te hebben voor de Here. Gezag krijg je niet zomaar, je moet er iets voor doen, als opvoeder, politie of leerkracht… Leer accepteren dat iemand gezag over je heeft en heb ontzag voor die personen, maar bovenal voor JAWEH, de God van het verbond. Jezus laat het zien tijdens Zijn leven, Hij komt naar de kinderen toe. De doop is daar ook een teken van.

David geeft vier praktische principes om kinderen (en anderen) voor te leven. (vers 14 en 15)

Let op je woorden, spreek geen kwaad. Hoe leef ik? Toon ik respect, ben ik betrouwbaar, spreek ik de waarheid. Heb ik ontzag voor God. Doe ik ook wat ik zeg. Blijkt uit het spreken van onze kinderen dat we de Here dienen?

Ga het kwaad uit de weg. Om ons heen is veel kwaad. Hoe vermijd en bestrijd ik dat? Voorkomen is beter dan genezen, laat je kinderen er ver van blijven. Je hoeft niet alles te weten of ervaren te hebben. Ouders, zeg ook eens “Nee”!

Doe het goede. Je mag alles doen wat goed is en goed doet. Laat dat als ouders en opvoeders ook zien in het dagelijks leven.

Zoek de vrede en jaag die na. Als christen zoek je naar de vrede omdat je God kent en Hij in je woont. Je leeft daaruit, maar deel die ook en jaag het na om zo te houden. Ga ruzie uit de weg, probeer vrede te stichten. Je hoeft de ruzie niet te winnen, God heeft overwonnen en geeft dat wij de minste kunnen zijn.

Als we deze punten naleven, zullen we vrede in ons leven en vreze voor God vinden. God heeft een verbond met ons gesloten, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen!

Categorieën