6 augustus 2023

Rijk in God

Bijbeltekst: Psalm 49
Dienstsoort:

Samenvatting

 

Thema: Rijk in God

De aanleiding voor de preek was het bericht van het overlijden van iemand die onverwacht overleed op zijn plezierjacht; 71 jaar oud. In diezelfde week overleden twee jonge vaders in Frankrijk… Zomaar weggenomen, plotseling sterven. De dood neemt geen vakantie!

 

Jezus hield een preek voor duizenden mensen over belijden voor God en de mensen. Daar staat ook een man, hij hoort de woorden wel, maar slaat ze niet op. Zijn hoofd was vol gedachten over een erfenis en zijn broer. En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. De man ziet Jezus als een rabbi; die verstand heeft van de joodse wetten. Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Het geestelijke kan geblokkeerd worden door dagelijkse problemen, je komt er niet uit. Wie heeft Mij tot rechter gesteld over u, ga naar een rechter. Maar Jezus zegt toch tegen hem en hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Het gaat hier over een rijke man, maar ook arme mensen kunnen hebzuchtig zijn. Wanneer heb jij genoeg? Of gaat het maar om meer en meer hebben. De kerk en de samenleving hebben het diaconale aspect weggeschoven. Banken gaan voor hun winstbejag. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit; veel geld en goed betekent niet dat je je gezondheid kunt kopen en je leven met geld kunt behouden.

 

Jezus gaat uitleggen wat Hij bedoelt. Een rijke man heeft een grote oogst van zijn landerijen. Maar er is geen ruimte om alles op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. Dat plan is niet verkeerd, denk maar aan Jozef in Egypte. We mogen wel voor de toekomst zorgen; dat verbiedt God niet. Maar zijn we niet teveel op onszelf betrokken, op welvaart en een mooie buitenkant met de nieuwste technieken.

 

De slopers slopen de schuren, er worden grote nieuwe gebouwen neergezet door de aannemers. Dan spreekt de man verder met zichzelf: En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Mijn ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. De man gaat op zijn kapitaal en bezit vertrouwen; een echt menselijk handelen. Doen wij dat ook niet? Is onze toekomst daarmee verzekerd? We maken plannen en willen nog zoveel gaan doen? Wat heeft u nog allemaal op uw bucketlist staan? We mogen genieten onder bepaalde voorwaarden, niet hoogmoedig, maar hopend op de levende God, Die ons alles geeft om goed te doen en te delen.

 

Deze geschiedenis is een ego verhaal. Het gaat over ik en mijn. Maar Wie liet het gras groeien, zorgde voor regen en zonneschijn? Maar God zei tegen hem:  Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Stuk onverstand, gek, staat in andere vertalingen. Ongedacht eindigt het leven van deze dwaze man. De Schepper heeft recht op zijn leven, hij sterft onverwacht te midden van zijn rijkdom. Echt vrolijk mag je zijn als je rijk bent in God.

 

Genade is onverdiende zaligheid. Hoe zullen we anders rechtvaardig verschijnen voor God? De jongste zoon uit de gelijkenis kwam thuis in de armen van de vader en toen begon het feest met eten en drinken en vrolijk zijn. Kennen wij Jezus in de kracht van Zijn opstanding; dan zijn we de koning te rijk.

Hij, d' eeuwig rijke God,

wil ons reeds in dit leven

zijn vreed' en heilgenot,

als aan zijn kind'ren geven.

Hij zal ons door zijn Geest

vermeerd'ren licht en kracht,

en ons uit alle nood

verlossen door zijn macht.

De eeuwig, rijke God, amen

Categorieën