Samenvatting: Thema: Stil, mijn ziel wees stil! Aandachtspunten: 1 rot (vers 10), 2 rust (vers 12b), 3 rest (vers 18) Samenvatting: 1 Het geloofsleven kent hoogtepunten, dieptepunten, maar ook keerpunten.…

Ik ga slapen, ik ben moe

12 november 2017
Samenvatting ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ 1. Uitgeput: 1-4 2. Uitgereikt: 5-7 3. Uitgegaan: 8 Kerntekst: “Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie een engel raakte hem…

Graszoeker of Godzoeker

24 september 2017
Samenvatting: Thema van de preek: Graszoeker of Godzoeker? Drie gedachten Obadja en God (vers 3) Obadja en de koning Obadja en Elia Na een periode van verberging krijgt Elia de…

Gaaf, die raaf

27 augustus 2017
Samenvatting: Tekst voor de verkondiging: 1 Koningen 17 vers 6 Thema: ‘Gaaf, die raaf!’ drie gedachten: 1. Elia verborgen (vs. 3) 2. Elia verzorgd (vs. 6) 3. Elia verzocht (vs.…

Categorieën