6 november 2022

Sta op!

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 5:8
Dienstsoort:

Samenvatting

De moeilijkste tekst in dit bijbelgedeelte is ongetwijfeld vers 14. Zondig niet meer zodat u niks ergens overkomt. Het lijkt erop dat Jezus dus zegt dat jou ziekte is een straf en gevolg van je zonden. Ziekte is dus je eigenschuld. Dat is ingewikkeld want op andere plaatsen in de bijbel wordt duidelijk dat je dat niet kan zeggen. Denk aan job. Je moet wel iets gedaan hebben waardoor je deze straf krijgt. In het einde van het boek job zegt God tegen de vrienden: het is niet rechtvaardig wat jullie over mij hebben gezegd. Ik geef de mensen niet alleen maar lik op stuk. 

 

In het nieuwe testament komt dit ook voor bij een blinde man. Als de discipelen vragen of het blind zijn wat voor zonden de man heeft begaan waardoor hij ziek zou zijn. Jezus geeft aan dat het de blindschap geen gevolg is van de zonden. 

 

Hieruit kunnen we halen dat het over het algemeen niet geld: door zonden wordt je gestraft met ziekte. Maar bij deze man was dat wel het geval. Het kan dus wel het geval zijn. Deze man had een leven geleid waardoor hij ziek was geworden. Dit in het achterhoofd houdend maakt deze geschiedenis nog opmerkelijker. 

 

God werkt door een natuurverschijnsel heen en geeft dat als het water geborreld heeft geneeskrachtig is. Jezus gaat rechtstreeks naar deze man ondanks dat er veel meer zieken liggen. Hij was ziek omdat hij gezondigd heeft, uitgerekend hem ziet Jezus hem en kiest Hij hem uit.

Hij heeft geen mens, en mensen die langdurig ziek zijn kunnen dit wel begrijpen. De aandacht neemt af, en mensen wennen eraan. Maar dat hoeft niet de enige reden te zijn. Misschien was hij wel geen lieverdje wat maakte dat mensen niet met hem geassocieerd wilde worden. 

 

Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij er al zo lang ligt stelt Jezus hem de vraag. Wil je beter worden? Dat lijkt een rare vraag maar het kan zo zijn dat je ziekte je identiteit is geworden. Wil je eigenlijk wel egt hetgeen wat je vraagt? Denk aan vergeving van zonden dat geeft ook de verantwoordelijkheid om actief te strijden tegen deze zonden. 

 

Stel je hebt last van geloofstwijfel, is het geen droombeeld van mensen? Wil je het wel egt? Of koester je stiekem de twijfel zodat je het een beetje kan laten gaan. Het kan een alibi zijn om er niet egt voor te gaan! Wil je veranderen is de vraag van Jezus. En deze vraag is voor ons van belang! Wil je dat God je helpt? 

 

Sta op zegt Jezus. Dat is 1 woord. Ga op je benen staan. Het woord wordt ook gebruikt als iemand wakker moet worden en opstaan. Het woord staat ook bij de opwekking van het dochtertje van Jairus: Sta op uit de dood. 

 

Dat ligmatje is een symbool van zijn oude leven, van zijn zonden en het moet opgeruimd worden en weg. Wat is jou ligmatje? Wil je egt veranderen? Dan zegt God vandaag tegen jou: sta op! 

We moeten eerlijk zijn, we zijn kwetsbare mensen, het kan zomaar te laat staan. Sta op en ga lopen zegt Jezus. Niet alleen opstaan maar ook lopen. Nu is het tijd! 

 

Maar als hij loopt met zijn matje komen er mensen op hem af die hem berispen op het feit dat hij zijn matje onder zijn arm heeft. Uiteindelijk komen de Joodse leiders  erachter dat Jezus de man genezen heeft en ze haten Hem erom en bevragen Hem. Jezus zegt het verlossende werk wat Mijn vader doet moet Ik ook doen. 

 

Een man die verlost moet worden zonder mensen om zich heen en hoop. Deze man mag opstaan in een nieuw leven. Als dat geen wonder van God is dan weet ik het niet meer. De sabbat is een dag van opstanding, nieuwe hoop. Juist deze dag is geschikt voor de genezing/opwekking van deze man. 

 

Maak van de zondag een feestdag. Zet hem apart, heilig hem, rust uit, vier het leven, eer God! 

 

Jezus komt de man tegen in de tempel. Het eerste wat hij doet is God loven. Mijn verlosser is Jezus en iedereen mag dat weten. Wil je gezond worden? Kijk dan Hem in de ogen die zeggen: sta op en loop. 

Categorieën