12 september 2021

Sterke liefde

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 12:20-21
Dienstsoort:

Samenvatting

Sterke liefde       

  • Hangt niet af van ons gedrag
  • Wordt zichtbaar in de doop
  • Heeft verrassende impact
  • Laat zich niet uit het veld slaan

Een vrouw uit Zuid Afrika liet haar liefde zien aan de moordenaar van haar zoon. Ze vroeg hem of ze hem mocht omhelzen en nodigde hem elke week uit voor de maaltijd. Ze toonde hem haar liefde, ondanks wat hij gedaan had. God liet zijn liefde voor ons zien aan het kruis, toen wij nog vijanden van Hem waren. Zijn liefde wordt zichtbaar in de doop. Hij heeft een verbond met ons gesloten en wanneer wij de fout in gaan, roept Hij ons: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.”. Ook als de duivel je influistert dat je nu niet hoeft aan te komen bij Hem, ben je welkom. Hij heeft het beloofd en zal Zich over jou ontfermen, want onze God vergeeft menigvuldig. Met Zijn sterke liefde werpt Hij vurige kolen op het hoofd. Zijn liefde voor ons zondaars maakt ons warm, het zweet breekt ons uit van schaamte. We zijn niet opgewassen tegen deze liefde. Zo doet God: Hij komt niet met de zweep maar met water.  Bekering is breken, buigen en omhelzen. God wacht op je en roept je er vandaag opnieuw bij. Hij roept ons op om het kwade te overwinnen door het goede. Het gaat er niet om of je dit ziet zitten of niet, God vraagt dit van ons en heeft dit ook bij ons gedaan. In Spreuken 25: 21 en 22 gaat het hier al over. Het is karakteristiek voor het volk van God. Laten we de liefde van God uitleggen en voorleven aan onze kinderen. Dat ze van ons leren wat het betekent dat niet het kwaad het laatste woord heeft, maar genade. Je staat hierin niet alleen, de Geest van God wil erin zijn. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die die Hem vrezen.

Amen

Categorieën