1 januari 2018

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid voor morgen

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 31:16
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen
Mijn tijden
Gods hand

Bij de ingang van het Ikazia staat onze tekst op een plaquette afgebeeld: “Mijn tijden zijn in uw hand”. Psalm 31 is eigenlijk de sterfpsalm van de Heere Jezus. In deze psalm staat “in Uw handen beveel ik Mijn geest” (vers 6). In de Hebreeuwse tekst staat in vers 16 eigenlijk “in Uw Hand zijn mijn tijden”: het wordt dus omgedraaid, want het gaat allereerst om God.

Mijn tijden
David wordt door Saul achtervolgd: angst benauwd hem (vers 10). Wij kunnen ook angst hebben, bijvoorbeeld voor een aanslag, een kernoorlog, of een heel onbekende dreiging. In vers 15 zien we een ommekeer: “Maar ik vertrouw op U” en “U bent mijn God”. Alles is in de machtige handen van God: het verleden en de toekomst.
Het leven zou je kunnen verdelen in vier jaargetijden. De eerste 20 jaar is de lente van ons leven. Tussen 20 en 40 jaar zitten we in de zomer: studeren, werken, trouwen, kinderen krijgen, etc. Tussen 40 en 60 jaar kom je in de herfst terecht: er komen al teken van veroudering. Van 60 tot 80 jaar komen we in de winter terecht. Bij God eindigt het niet in de winter, maar in de lente. Dat is het wonder van de lente, want het leven wordt vernieuwd. De lengte van ons leven, maar ook wat er in ons leven gebeurt, is in Gods hand. In het boek Prediker staan de verschillende tijden genoemd: spreken en zwijgen, lachen en huilen, enz.
Wij kunnen heel verschillend zijn in verschillende tijden. In psalm 9 vers 10 staat dat de Heere een vaste burcht is voor de verdrukte. In psalm 10 vers 1 staat echter “waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?” Er kunnen dus tijden zijn dat we Gods aanwezigheid niet ervaren. Toch zijn ook deze tijden in Gods hand.

Gods hand
In de Bijbel gaat het vaak over Gods hand. De allereerste letter uit de Hebreeuwse Bijbel is de letter Beth. Deze letter bestaat uit drie streepjes, waarbij de linkerkant open is. Als je in die letter zit symboliseert dat de Hand van God naast je, boven je en onder je. Als we in Gods sterke hand zijn, kunnen we alles aan. Dan kan David een leeuw, een beer en een reus verslaan. De Heere zegt “niemand kan je uit Mijn hand rukken”. David heeft het hier over de hand van mijn God. Achter deze hand van God zit het hart van God. Zijn wil is wijs en die hand leidt mij veilig. God is niet alleen een licht op ons pad, maar draagt ons ook. Wij mogen Zijn hand vasthouden, zodat we door het licht en het donker geleid worden.
De stervende Jezus zei ”in Uw handen beveel ik Mijn Geest” (vers 6). De verlossing uit vers 7 zou daarna komen. In vers 9 staat dat Zijn voeten in de ruimte worden gesteld. Door de Heere Jezus werden de woorden uit vers 6 verrijkt, want Hij zegt “Vader, in Uw Handen beveel ik Mijn Geest”. Als geliefden van ons scheiden, mogen wij hen ook overgeven in de Hand van God.

Wat doen wij met de tijd van ons leven? Gebruiken wij de genadetijd om God te zoeken? Hoeveel tijd vermorsen we met onbelangrijke dingen? Een goed voornemen voor het nieuwe jaar is om dagelijks tijd door te brengen met God.
Bij droevige gebeurtenissen, zoals een plotseling overlijden van een jonge vrouw, kunnen we ons afvragen of God Zijn Hand niet even had kunnen uitstrekken om in te grijpen. Deze vraag, waarom God soms niet ingrijpt, kunnen we niet zomaar beantwoorden. Wij weten echter wel dat God Zijn handen zeer wijd uitstrekt. Jezus hield Zijn armen breed uitgestrekt aan het kruis. Hij trok Zijn handen niet terug toen de spijkers in Zijn Handen werden geslagen. Ook mogen wij weten dat op een dag Hij Zijn Handen weer naar ons zal uitstrekken en onze laatste tranen van onze ogen zal afwissen. Wij mogen weten dat deze goede handen van God er zijn.

Categorieën