29 april 2018

Straks als Jezus terugkomt

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 4:15
Dienstsoort:

Samenvatting

Straks als Jezus terugkomt…
Toen de koning met Koningsdag in Groningen was, riep een jochie: ‘De koning komt eraan!’ Daar gaat het over in 1 Thessalonicenzen. Hij komt eraan! Als je aan een orthodoxe Jood vraagt: ‘Verwacht je de Messias?’ Dan zegt hij: ‘Ja, moge het spoedig gebeuren, in onze dagen!’

1. De ontslapenen in de Heere (13-15)
In de jonge gemeente in Thessalonica zijn wat gemeenteleden gestorven. ‘Zullen zij er wel bij zijn al Jezus terugkomt?’ vragen ze aan Paulus. Elke dag sterven en mensen en de Heere Jezus komt maar niet terug… Paulus zegt: ‘Wij treuren wel, net als Jezus bij Lazarus. Maar wij zijn niet bedroefd zoals degene die geen hoop hebben’. Paulus gebruikt de term ontslapen. Kinderen van God sterven niet, zij slapen in. Veilig in Jezus’ armen. Het graf is voor hen een bed tot de Heere hen zelf zal wakker maken. ‘Lazarus onze vriend slaapt’, zei Jezus. Er liep een jongetje over een smalle brug met zijn vader. Hij was bang, want het was donker. Vader tilde het ventje op en droeg hem naar huis. Toen was hij niet meer bang, hij viel zelfs in slaap op zijn vaders’ schouder. In vers 14 staat dat Jezus ons is voorgegaan. Hij is niet ontslapen, maar gestorven. Jezus is een vreselijke dood gestorven, is die dood helemaal doorgegaan. Maar hij is opgestaan! En daarom jaagt de dood voor ons geen angst meer aan.

2. De komst van de Heere
Hoe is de gang van het betoog? Er staat in vers 14 dat als Jezus straks terugkomt, dat zijn kinderen erbij zullen zijn: met Hem. In het nieuwe testament zijn heiligen altijd kinderen van God, geen engelen. Jezus komt mét de gelovigen. Wat betekent dat? Dat wij met Hem verschijnen uit de hemel. Vooraf zijn we dus al opgenomen! Hij neemt ons op in heerlijkheid met ziel en lichaam en daarna komt hij weder mét ons. Paulus zegt: dit is een woord van de Heere. Een nieuwe boodschap, die God Zelf aan Paulus heeft geopenbaard. Hoe gaat dat dan? Hoe gaan we naar hem toe? Paulus legt het uit: er zal een laatste generatie zijn die Hem zal zien terugkomen. Maar degenen die ontslapen zijn, die zullen niet achterblijven, maar eerst opstaan. En samen met de levende gelovigen mee gaan naar Hem, als the Lord Zijn trouwe strijders naar zich toe roept. Vers 16: Want de Heere Zelf zal met een commando zijn soldaten roepen. De diensttijd zit erop. ‘Kom hogerop!’ zal Hij bevelend roepen, samen met Michael. In Korinthe zegt Paulus ‘Als de laatste bazuin klinkt…’ De eerste betekende inpakken, de tweede betekende opstellen en de laatste betekende ‘Voorwaarts, mars!’

Oh when the saints go marching in
On that hallelujah day
Oh when the trumpet sounds the call
Oh into heaven when they go

When the saints go marching in
Oh lord I want to be in that number
When the saints go marching in
When the Lord is shaking hands

De Heere geeft ze een schouderklopje, ‘gij goede en getrouwe dienstknecht!’ De Heere daalt neer en de doden staan op om naar Hem toe te gaan. Er is een beweging naar elkaar toe, van Gods kinderen met hun nieuwe lichamen naar Hem toe. Zij worden bekleed met onsterfelijkheid, heerlijker dan het hier ooit geweest is zal dat zijn. Degenen die dan nog leven die worden niet ontkleedt, want die hoeven niet te sterven, maar die worden overkleed. Een lichaam dat aan Christus gelijkvormig is.

3. Het zijn bij de Heere
Vers 17: Daarna zullen wij opgenomen worden in de wolken. De gestorven en opgewekte gelovigen zullen met die levende gelovigen op een moment allemaal op aarde zijn. Alle kinderen van God, van alle tijden, die ooit geleefd hebben zullen samen op aarde zijn! Dat gebeurt in een fractie van een seconde, waarna Zijn Kerk door een witte wolkenwagen opgetild zal worden om naar Hem op te varen. Net als Elia en Jezus Zelf. Waarom in de lucht? Dat middengedeelte is domein van de overste van de macht der lucht, de duivel. En juist op zijn toneel vindt die ontmoeting plaats. En de duivel staat erbij en kijkt ernaar. Eerst vindt dus de opstanding plaats en daarna de opname. Luther vertaalt het met rücken, wegpikken, ‘wegraping’ noemt de Afrikaanse vertaling het. Zoals dieven kostbaarheden wegpakken. Henoch is ook opgenomen, van de aarde afgegrist. Maar als al Gods kinderen dan opgenomen zijn, wat gebeurt er dan? Twee opties: zij escorteren Hem naar de aarde óf zij gaan samen naar de hemel terwijl hier op aarde Zijn oordelen los zullen barsten. Eén ding staat vast, we zullen altijd bij de Heere zijn! Onafscheidelijk, 24/7. Verwacht u Hem? Zie je ernaar uit? Amen.

Categorieën