29 januari 2023

Strijden in Gods wapen uitrusting

Predikant:
Bijbeltekst: efeze 1:15-23, 6:10-20
Dienstsoort:

Samenvatting:

Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament: Efeze 1 vers 15-23 en Efeze 6 vers 10-13
De geestelijke wapenrusting
10Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Verkondiging n.a.v. Efeze 6 vers 10-13
Thema: Strijden in Gods wapenrusting

- De strijd die wordt gevoerd
Gemeente van onze Heere Jezus Christus, we horen en lezen veel over strijd. Dichtbij en ver weg. Belangrijk om dan goede wapens te hebben ter verdediging en de aanval van de vijand af te kunnen slaan. We bidden om een oplossing en om vrede.
Maar er is ook een geestelijke strijd, daar schrijft Paulus over. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De duivel probeert elke dag, op elk moment zijn slag te slaan, om zo onze ziel te veroveren. Als we dat niet door hebben, nemen we ook geen maatregelen en bieden we geen weerstand. Als je een kind van God bent, dan ben je welkom in de strijd, de duivel stelt dan juist alles in het werk om je weer los te weken van Christus. Onze troost mag zijn dat al Gods kinderen ermee te maken hebben, we staan niet alleen in die abstracte strijd tegen een macht in de lucht.
De duivel beïnvloedt ons op alle mogelijke manieren, hij maakt de hele tijd, al eeuwenlang propaganda, die vader der leugens. Al die machten in de lucht kunnen ons helemaal beïnvloeden, onze meningen en ons denken veranderen, normen en waarden gaan schuiven. We worden gehersenspoeld. Denk aan de genderdiscussie, de discussie over de scheppingsorde… je kan je er niet voor afsluiten. Maar zorgen we wel voor tegengif in deze propagandastrijd, stemmen we af op de hemel, op Gods stem via bijbellezen, kerkgang, stille tijd, een verborgen omgang met God?

De wapens die God geeft
Als er dan zoveel strijd is, hoe kan ik daar weerstand tegen bieden? We moeten de geestelijke wapenrusting aandoen. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Het gaat om de wapens van God, Hij geeft ze ons omdat onze eigen bewapening niet voldoende is, we zouden helemaal kansloos zijn. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Niet in eigen kracht, maar die bijzondere kracht; de alles overtreffende kracht en macht van Christus. Daarmee wekt Hij ons op, stond Hij op uit de doden.
We ontvangen die kracht door ons onder Zijn bewind te stellen. “Hier ben ik, Heere.” Een soldaat hoeft ook niet zelf zijn wapens mee te nemen van huis, hij krijgt ze als hij zich meldt bij de kazerne.

De duivel wil ons toch nog verslinden, we voeren soms een heftige, stille strijd, hij weet dat zijn tijd korter wordt. Maar we mogen schuilen achter het schild van het geloof door Zijn kracht. Verlies de moed niet, het is Gods strijd, Hij heeft de overwinning al behaald op Golgotha door Zijn bloed te geven. Jezus is de Overwinnaar op de troon. In Zijn overwinning mogen we allemaal delen.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam!
Amen

Categorieën