23 september 2018

U bent de God die roept

Predikant:
Bijbeltekst: Jeremia 1:9
Dienstsoort:

Samenvatting

Vier gedachten:

  1. Beroep
  2. Bezwaar
  3. Boodschap
  4. Bevestiging

Beroep

Wat willen jullie later worden? Jeremia, een priesterzoon krijgt een roeping van God: ik ga je maken tot profeet. Hij was de laatste profeet voordat Juda weggevoerd zou worden. Koning Josia en de profeet Jeremia waren een laatste waarschuwing namens God. Jeremia moest een onheilsprofeet zijn. Jeremia werd onderwezen in het hele woord van God. Zo’n vader heeft Jeremia gehad. Dat is een les voor ons als (doop)ouders.

Op zijn 20e komt het woord van de Heere tot hem. Ik ga Mijn woorden in jouw mond geven. Woorden die wakker schudden, oproepen. Er was zoveel oneerlijkheid en valse profeten in die tijd. Men leidde een dubbelleven, een buitenkantgodsdienst. Het is een wonder als je door God wordt stilgezet en vroeg in je leven wordt geroepen, voordat er een eeltlaag op je hart komt.
God zegt: ik heb je gevormd, gekend en ik heb je geheiligd. Wie van deze drie jongetjes zou later in de dienst van de Heere komen te staan?

Bezwaar

Jeremia heeft zijn beroep van God gekregen. Had hij zelf nog wat te willen? Jeremia zei: Ach Heere … ik hoor daar huiver, angst in. Jeremia heeft twee bezwaren: ik kan niet spreken en ik ben jong. Argumenten kunnen ook uitvluchten zijn. Wat is voorzichtigheid en wat is ongehoorzaamheid? Een profeet kan alles doen behalve weigeren. Maar het was zwaar en eenzaam. Jeremia vervloekt later de dag waarop hij geboren is. Maar de Heere gaat de bezwaren wegnemen. Wees niet bevreesd want Ik ben met je. Je wordt niet gewaardeerd, ze zullen je dood willen. Jeremia heeft Jesaja gekend, die op zo’n vreselijke manier gestorven is. Immanuel, ik ben erbij. Dat komt terug bij de doop. Als Hij erbij is, dan kan je gaan. God geeft een bevel en ook een bemoediging.

Boodschap

Dat was ook een bezwaar: wat moet ik spreken? Ik geef Mijn woorden in jouw mond. Luister dan eerst maar. De Heere raakte zijn mond aan. Een heer raakte vroeger bij een belangrijke boodschap wel vaker de lippen van een slaaf aan. De boodschap bestaat uit 6 werkwoorden:

  1. Wegdrukken
  2. Afbreken
  3. Vernielen
  4. Omverhalen
  5. Bouwen
  6. Planten

Vier zijn negatief, de laatste 2 zijn positief. Wie wil er nou dominee worden met zo’n last, zo’n ongemakkelijke boodschap? We hebben een dunne bijbel en we willen een eenzijdige boodschap horen. Wat moet er bij ons aan? Het woord is als een hamer. Er moet eerst puin geruimd worden voordat er ruimte is om te zaaien. Er was geen diepgang, fundament, wortel.

Bevestiging

De Heere vraagt wat Jeremia ziet. Een amandeltak met witte bloesem, de eerste bloesem in Israël. Het is een woordspeling: amandelboom en wakker zijn hetzelfde woord. De wakkerboom is wakker als alle bomen nog slapen. Dat doet me ook denken aan Pasen. De staf van Aaron heeft amandelbloesem gebloeid. De amandelboom bloeit: Jezus leeft temidden van zoveel slechtheid. Het is een belofte: Hij houdt getrouw zijn woord.
De tweede bevestiging is een kokende pot op een vuurtje. Het staat wat scheef en het kan overkoken. Dat is Nebukadnezar die uit het noorden komt. Het komt langzaam maar onvermijdelijk tot een kookpunt. Mensen vragen: waar blijft nou dat oordeel over Nederland. Maar als de maat vol is, is het kookpunt bereikt.
Dus de boodschap is: Jezus leeft, maar er staat een pot op het vuur. Daarom: zo gij zijn stem heden hoort, verhardt uw hart niet maar laat u leiden.

 

Categorieën