26 september 2021

U bent goed en U doet goed!

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 119: 68a
Dienstsoort:

Samenvatting

De Rotterdamse Pim Fortuijn zei: “Ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg!” Daar heb je wat aan! Onze tekst is nog zekerder; die gaat over God: U bent goed en u doet goed! De bijbel in een notendop.

 

U bent goed, maar in mijn leven valt die goedheid vies tegen… op Gods goedheid valt dus voor mij heel wat af te dingen. Er is ook veel om te huilen, we maken het elkaar niet gemakkelijk. Er is veel pijn, veel wat tekort schiet. Hoe kan al dat kwaad gebeuren als God leeft?

Wij denken dat als het ons goed gaat, God ook goed is. Dat betekent ook dat als het niet zo goed gaat, voor ons God ook niet goed is? Dat is onze menselijke verwarring en een warm welkom voor de duivel.

 

De dichter van Psalm 119 dacht eerst ook zo, maar er is iets gebroken; tegenslag en teleurstelling kwamen, maar toch: “God is goed”. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht. U bent goed en U doet goed, leer mij Uw verordeningen.

 

De goedheid van God is niet afhankelijk van ons welbevinden. We leven in een gebroken werkelijkheid, er zijn geen garanties meer zoals in het begin, in het paradijs: tov! De bijbel is een eerlijk boek, zegt zoals het is.

 

De bijbel zegt dat God goed is; dat is Zijn Naam. Ik ben Die ik ben! God verandert niet, Hij blijft wie hij is, genadig, geduldig en lankmoedig, rijk aan stromende goedertierenheid en goedheid, Hij vergeeft onze ongerechtigheid, overtredingen en zonden. daar mogen we ook best eens een traan laten.

Ongelooflijk; Hij wijst ons nooit de deur, omwille van Zijn Naam. God kan ons hebben; Hij is barmhartig, genadig en geduldig. Ook al zijn onze zonden als scharlaken of karmozijn zo rood en onuitwisbaar, God maakt ze wit als sneeuw en wol. Hij neemt onze zonden niet voor lief, Hij is vertoornd over al het kwaad, maar Hij verzoend ons door het bloed van Christus Jezus. Dat is niet gewoon een mededeling, maar iets om eens stil van te worden. God ziet ons aan, voor hem zijn we goed, dankzij Hem. Eet, drink, gedenk en geloof dat je het hiervan hebben mag!

 

Verwerkingspunten:

– Hoe kwam u/jij Gods goedheid op het spoor in uw/jouw leven? 

– Wat vraagt in uw/jouw leven (in deze week van voorbereiding!) om vergeving en verandering?

Categorieën