21 augustus 2022

Uw koninkrijk kome – waar bid je om? (1)

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 17:20-21, Handelingen 1:4-8

Samenvatting

Thema van de preek: Uw Koninkrijk kome - waar bid je om?

2 gedachten:

  1. Ons idee
  2. Gods bedoeling

Preek

Het “Onze Vader” kan altijd en overal gebeden worden en het gaat iedereen aan. Het begint er mee dat we Zijn naam hoog houden. In de tweede bede gaat het over “Uw Koninkrijk kome”. Dat gaat niet alleen over de zending. Daarnaast kan dit gebed huivering oproepen: want zitten we er op te wachten dat Jezus vandaag terug komt? Het kan juist ook zijn dat we uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk.

  1. Ons idee

Waar denk jee aan bij de komst van Gods Koninkrijk? We denken aan de definitieve doorbraak van Gods heerschappij en dat het klaar is met het boze, de zonde, het geweld, ziekten, enzovoorts. Zonder Gods heerschappij wordt het nooit wat: dat bewijst de geschiedenis en het dagelijks nieuws. Dan zal er vrede en gerechtigheid zijn, zie psalm 98. Het kwaad zal het laatste woord niet hebben, want God maakt daar een einde aan. God zal gerechtigheid en trouw brengen. Alle dieren zullen met elkaar in vrede leven en heel de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere (Jesaja 11).

  1. Gods bedoeling

Toen Jezus rond trok op de aarde zei Hij “het koninkrijk van God is nabij gekomen”. Mensen werden bevrijd van duistere krachten en demonen. Zieken werden genezen. Doden werden opgewekt. Brood wordt vermenigvuldigt. De storm gaat liggen op Jezus woord. De tekenen van het Koninkrijk zijn nog klein. Judas was er na drie jaar klaar mee en verraadde Jezus. Toen Jezus gevangen werd, vluchtten alle discipelen. Hoe is het Koninkrijk van God dan wel gekomen en hoe zien we dat? Het lijkt helemaal dood te lopen, maar bij de opstandig van Jezus breekt het helemaal door. Aan het kruis riep Jezus al dat het volbracht is. Als Jezus de discipelen weer ontmoet zegt Hij “vrede zij u”. In Handelingen 1 vragen de discipelen aan Jezus “zult U nu het Koninkrijk oprichten?”. Jezus antwoord is echter “het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden”. Wel belooft Jezus dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen: Hiermee zullen ze het woord van God over de hele wereld verkondigen, beginnend bij Jeruzalem tot aan het einde van de aarde.

God begint bij de bron waar het verkeerd ging: bij ons hart. Daar ontvangen de discipelen de kracht van de Heilige Geest. Het is een groot werk van God als mensen, die dat niet willen, ingewonnen worden voor God. Gevaar is dat we wel Gods genade willen ontvangen, maar niet de zeggenschap van God over ons leven willen accepteren. God wil echter het hele huis van ons bestaan bewonen. Zijn wij voor God al door de knieën gegaan en hebben we Hem al met Zijn liefde en genade binnen gelaten? Wat wil je eigenlijk? Mag God er helemaal in bij jou, of alleen maar voor de helft? Wij mogen bidden: regeer mij door Uw Woord en Geest (zondag 48 van de Heidelberger Catechismus). Het “Onze Vader” is nog een hele klus. Maar Jezus belooft, dat als je dit bidt, het je zal geschieden.

Amen.

Categorieën