28 augustus 2022

Uw koninkrijk kome -waar bid je om?

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 17:8-11, 1korinthe 15:20-28

Samenvatting:

Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 17 vers 8-11, 15-20 en 1 Korinthe 15 vers 20-28

Heidelberger Catechismus zondag 48: Vraag: Wat betekent het om te bidden ‘Uw Koninkrijk kome’?

 

In gesprek met God (9): Uw koninkrijk kome - waar bid je om? (2)

Gods Koninkrijk is bezig te gebeuren! Mensen worden geraakt door de Geest uit de hoge, het evangelie heeft wereldwijd bereik. We geloven niet in vrome dromen, maar in de werkelijkheid die bezig is te komen. Gods Koninkrijk begint dichtbij; zegt de catechismus.

We worden niet bekeerd geboren, maar wel keer-op keer geroepen door God. Blijf niet hangen in je eigen duisternis, maar kom in Gods licht. Keer om; vandaag nog, sjoef! Als je wacht tot je eraan toe bent, komt het nooit. Er is verzoening door voldoening.

Regeer ons zo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar Uw Kerk en breid haar uit; vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord beraamd worden; totdat de volkomenheid van Uw Rijk aanbreekt, waarin Gij alles zult zijn in allen. God leefde in onze liefde in het paradijs, dat was Zijn vreugde, het was tot Zijn lof. Dat maakt Hij nu bij u en mij weer gaande. Buiten God om bent u niet vrijer en vrolijker; de bijbel noemt dat dwaasheid.

 

Bewaar uw kerk; houd het vast. Het houdt vanzelf op als je niet in gevecht blijft met jezelf. We hebben gebed nodig om Gods hulp. Jezus bidt voor ons, dat ons geloof niet ophoud. Er zijn genoeg bekerings- en bewaringsverhalen. Het gaat niet alleen om het begin, maar ook om het volharden. God, ga door en bewaar mij! Petrus dacht dat hij Jezus nooit zou verraden, maar deed het toch. Jezus liet hem niet los.

Wij vinden van alles van onszelf en anderen, maar dat is vaak zo onvruchtbaar. Laten we ons bezig houden met het gebed om Gods Koninkrijk. ”Bid voor elkaar, met smeking en volharding bij alle gelegenheden”. Dan hebben we zoveel aan elkaar en bidden we: bewaar ons/ hen. Paulus bad en smeekte ook in gevangenschap (1 Kolossenzen). Dan komt Gods heerlijkheid in ons leven en gaan we met blijdschap volharden. Willen we zegen? Dan zullen we dit gebed moeten beleven en bidden; anders verandert er niets. Maar we ontvangen dan ook niets. Bewaar ze, heilige Vader, in Uw naam. Al bent u oud of ziek: niet klagen, maar bidden dan kunt u ook vrucht dragen.

 

In onze voorspoed vergeten we vaak te bidden. Als we onder druk staan, is bidden ook niet makkelijker. Wereldwijd lijden mensen ernstig onder verdrukking; bid voor hen om bewaring! Hier op zuid lijden ook mensen die uit hun land gevlucht zijn.  Hun geloof kost veel. Jezus zei al dat we daar op moesten rekenen. Maar God bewaart ons in Zijn liefde, daar mogen we op vertrouwen. Zijn kerk vermeerdert, ondanks alle tegenwerking. Uw geloof en gebed overwint alles. Ook nu kan God tekenen en wonderen doen en laten merken dat Hij leeft. Gelooft u dat en bidt u: Uw Koninkrijk kome. Steek daar je energie in. Vergaderen redt geen mensen., het gebed wel.

 

De macht van de boze moet worden gebroken. Blijf doorbidden, God doet barmhartigheid tot in het duizendste geslacht. Het lijkt of we met de rug tegen de muur staan, maar bid ertegenin. Christus is bij machte om de boze te breken. We krijgen een machtig wapen aangereikt en op de lippen gelegd. Zo kunnen we zelfs degenen die in hoogheid gezeten zijn, beïnvloeden.

Laten we leven uit die ene Geest van licht en klaarheid. Theologie maakt dat vaak kapot door vrijzinnigheid en eigenzinnigheid. Nebukadnezar zag een kleine steen die voortrolde en groeide en groeide. Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn. Hij is de eersteling uit de doden, Hij komt en loopt ze onder de voet. Mijn overwinning is voor U, Vader. God alles in allen!

Categorieën