14 januari 2018

Van ploeger tot profeet

Predikant:
Serie:
Bijbeltekst: 1 Koningen 19:21b
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: 1 koningen 19 laatste deel van vers 21: Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem.
(Her)bevestiging ambtsdragers

Thema: van ploeger tot profeet
• Beroep vs. 19
• Afscheid vs. 20
• Intrede vs. 21

God gaat verder met zijn werk. In dit gedeelte gaat het over opvolging, zie vers 16. Het gaat ook over navolging. God roept ons allereerst in zijn nabijheid, en vandaar uit mag er worden gehandeld.
Na vier jaar dienen ziet Elia het niet meer zitten. Hij was moedeloos en ook wel wat hoogmoedig: ik zie het niet meer zitten en ik ben alleen overgebleven.
Misschien hebben de broeders ook wel het gevoel dat het goed is om te stoppen. Kun je hoogte- en dieptepunten noemen? Mensen gaan door met hun afgodendienst maar God gaat ook door. Elia moet Hazael en Jehu als oordeelsinstrumenten gaan zalven en Elisa om genade te verkondigen. God stelt het oordeel uit en de zalving begint bij Elisa. Het oordeel stelt hij zo lang mogelijk uit.
Mensen hebben soms periodes dat ze er geen zin meer in hebben, zo ook Elia. Maar hij gaat toch op pad om Elisa te vinden. Elia was de man die Gods rechtvaardigheid verkondigde, Elisa leek meer op de Heere Jezus, de genadeverkondiger.
James Fraser versus James Portius zijn neef. De ene had een ontdekkende prediking, waarmee hij mensen verwondde. Daarna gingen de mensen naar de prediking van zijn neef, die olie op de wonden goot.

Een pijlkoker en een kruikje met olie … Wat heeft God aan jullie als nieuwe ambtsdragers meegegeven? We hebben het allebei nodig als gemeente.

1. De roeping
Elisa werkte op een groot landbouwbedrijf. Hij behoorde bij die 7.000 die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Zijn naam betekent: mijn God verlost. Elisa werkte op het veld, helemaal achteraan was hij aan het ploegen. Elia liep recht op Elisa af. Hoe heb jij je roeping ervaren? Elia doet zijn mantel uit en legt die om Elisa heen. Hij zegt niets maar het is merkbaar: de Heere roept. Elisa wordt gewillig gemaakt door God zelf. God doet dat op zoveel verschillende manieren. Mensen worden geroepen tijdens hun werk, zoals Mozes, Amos, Eliza. Sommigen plotseling, of later op oudere leeftijd of juist heel geleidelijk. Maar het is wel een persoonlijke roeping: je kunt dan terugvallen op de roepende God.

2. Afscheid
Elia gooit die mantel over Elisa heen en loopt gewoon verder. De keuze moet snel worden gemaakt. Elisa wil eerst nog afscheid nemen maar toch is alles ineens anders. Als je een persoonlijke roeping krijgt, is dat ook zo. De Heere Jezus komt op een of andere manier op je af en hoe reageer je erop? Aan je antwoord op de roeping hangt ook een prijskaartje. Elisa zou de boerderij erven en dat moest hij wel opgeven. Je moet soms offers brengen. Zekerheden gaan eraan. Ook voor je gezin. Soms ontmoet je minachting en verdrukking.
Martin Lloyd Jones was arts maar de Heere riep hem voor iets anders.
Elisa mocht afscheid nemen van ouders. Wat vonden jullie ouders ervan? Elisa vroeg geen toestemming. Misschien zat je vader of opa al in het ambt, dan zie je Gods trouw daarin. Of zijn ze bezorgd over je?
Er werd een afscheidsmaaltijd gehouden. Het mag ook een vreugde, een vreugdemaaltijd zijn. Het lijkt wel of Elisa’s leven in tweeën wordt gesplitst: een eertijds en een daarna. Daartussen staat die brandstapel. Dat is bij je persoonlijke roeping ook zo. Het donkere en het licht. Ertussen staat het offer aan het kruishout van Golgotha. Het kruis is het keerpunt.

3. De intrede
Hij stond op en volgde hem (Elia). Het lijkt wel een mentor-zoon verhouding. Elisa goot water op de handen van Elia: heel simpel eenvoudig dienstwerk. Elia mag alles wat hij geleerd heeft, doorgeven aan Elisa. Broeders, ik hoop dat je binnen de kerkenraad en bij oud-ambtsdragers mag ervaren dat je er niet alleen voorstaat. Zo mag je een team zijn. Toen Elia naar de hemel ging, viel de mantel van hem af en mocht Elisa echt verdergaan met een dubbel portie van de geest van die ander, mag je verder gaan. Als je de Heere volgt, in de nabijheid van de Meester wordt je steeds meer een Man van God. Volgen zonder vragen en zonder voorwaarden.

Lezing van het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers en (her)bevestiging van acht broeders. Ook wordt er afscheid genomen van vier broeders.

 

Categorieën