30 december 2018

Vechten tegen reuzen in de naam van de Heere van de hemelse machten

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 9:1-6
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: vechten tegen reuzen in de naam van de Heere van de hemelse machten

We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens het gevoel dat we een strijd moeten leveren tegen een reus. Bijvoorbeeld als je niet gehoord wordt, of van het kastje naar de muur wordt gestuurd wordt, of als je je eenzaam, arm of onzeker voelt. Deze dingen kunnen voelen als een reus waar je door uitgedaagd wordt. Je kunt op drie manieren reageren op zo’n reus.
De eerste manier is vluchten, zoals de soldaten van Israel deden (1 Samuel 17: 24). Je bent dan verlamd en weet niet meer wat je moet doen. Je wordt verdrietig of klagerig: “waarom moet mij dit overkomen?”.
De tweede manier is dat je in eigen kracht het gevecht met de reus probeert aan te gaan. Je kunt er dan wel achter komen dat je deze strijd niet kunt voeren, omdat je de reus niet aankunt.
De derde manier is de strijd aangaan met de hulp van God, die veel sterker is dan de reus. In 1 Samuel 17 vers 45 zegt David tegen Goliath: “ik kom naar jou toe in de naam van de Heere van de legermachten.”
Wie worden met die legermachten bedoeld? Misschien de sterren of de engelen. Het gaat er vooral om dat God boven alles staat en geestelijk en fysiek groter en sterker is dan wat dan ook. Met die God gaat David de strijd aan met de reus Goliath.
Voor kerst is er eeuwenlang uitgezien naar de komst van de Heere Jezus, de Verlosser die de reus van de zonden, het kwaad en de dood zal verslaan. In Jesaja 9: 5 lezen we dat een Kind voor ons is geboren. Het is heel bijzonder dat God een Kind inzet om een reus te verslaan. We zouden eerder een grotere reus verwachten, maar Gods oplossing is iets anders. Jezus is als een kwetsbare baby naar ons toegekomen. Toch toont Hij juist zijn grootheid en macht. In Jesaja 9: 6 lezen we namelijk dat de naijver van de Heere van de legermachten het zal doen. Dat is één van de wonderlijke paradoxen van het Christelijk geloof: dat de Redder zich toont in een kwetsbare gedaante.
De vijand draagt de wapens van gruwel en bedrog, maar ons staat de sterke Held terzijde: weet dat Hij Jezus Christus is (Lutherlied). Het is kerst geworden: een Kind is ons geboren. Bij reclames probeert men in te spelen op de emotie van mensen: je bent kwetsbaar als je veel van iemand houdt. Als God Zijn eigen Zoon aan ons geeft, moet Hij wel heel veel van ons houden.
Deze Baby gaat echter de grote confrontatie aan met deze wereld, waar Hij uiteindelijk aan kapot gaat. In de vroege kerk wordt het beeld van Heere Jezus voorgesteld als aas, waardoor Hij de vijand laat toehappen. Jezus komt in de hel, maar wordt er weer door God uitgetrokken. Kerst is het haakje dat in de vijver zakt: het is klein, maar er worden grote vissen mee gevangen.
David was ook nog maar een kwetsbare jongen, waar je niet de overwinning van had verwacht. Zijn broer Eliab vraagt verontwaardigd waarom hij naar hen toe gekomen is. Koning Saul heeft er ook geen vertrouwen in en probeert hem nog wat te helpen. Zo kunnen wij ook allerlei goed bedoelde adviezen krijgen van andere mensen. David zegt echter dat hij niet kan vechten met de wapenrusting van de koning. Hij wil niet op de wapenrusting vertrouwen, maar alleen op de hulp van God. Zo mogen wij ook met de hulp van God de strijd aangaan met de reus. Niet door op onze eigen vaardigheden te vertrouwen, maar op de Heere God. Laat jij je verlammen door de reus die op je afkomt, of probeer je in eigen kracht de strijd aan te gaan, of doe je het in de naam van de Heere van de legermachten? Besef je hoe sterk je bent als de Heere met je is?
Er komen vele verleidingen op ons af: 1 klikje is genoeg om er mee door te gaan. We kunnen omringt worden door tegenslagen. We kunnen tegen het nieuwe jaar opzien. We kunnen last hebben van driftbuien. Al deze dingen kunnen voelen als een reus. God is echter zoveel sterker en met Zijn kracht kunnen deze reuzen worden verslagen. Onderschat de reus niet, maar laten we strijd niet alleen aangaan. Ons staat een sterke Held terzijde. Paulus roept op om de wapenrusting van God aan te doen. Het gaat om gebed, het aanroepen van Zijn naam, het zingen van een lied, enz. In Zijn naam kunnen we de reus in ons leven verslaan.
Amen.

Categorieën