30 januari 2022

Voorrecht en voorbeeld

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 3
Dienstsoort:

Samenvatting

Paulus heeft in Efeze 2 in geuren en kleuren beschreven hoe rijk God is in barmhartigheid: dat wij in Christus levend zijn gemaakt, zonder dat wij daar om hadden gevraagd. Uit genade ben je zalig gemaakt! Paulus blijft erover uitweiden, omdat hij er zo blij mee is. Bent u ook zo overweldigd door Gods rijke barmhartige liefde?

Al schrijvend komen er persoonlijke herinneringen boven bij Paulus. Onbevangen deelt hij zijn eigen ervaringen. Hij is voor God ingewonnen op een verrassende manier, deelt volledig mee in de vreugde, en is ook weer door God uitgezonden om van die vreugde uit te delen. Wat mooi als wij zo anderen kunnen laten meedelen in de vreugde die God ons geeft.

Ondertussen is Paulus wel een gevangene, onderweg naar Rome. Ongelofelijk, want hij zal daar de keizer ontmoeten en getuigen van het geheimenis. Bij zijn roeping was al gezegd dat hij gesteld zou worden voor de machthebbers. Wanneer je je geeft in de dienst van God kun je de spannendste dingen beleven: op ongedachte plekken terechtkomen en verrassende ontmoetingen hebben. Mooi om met elkaar te verlangen naar Gods verrassende werk door ons heen, in de wereld van nu. Dan ben je gezegend door de hemel om tot zegen te zijn. Zo mag je vrucht dragen die blijft. Is dit ook jouw gebed?

Paulus haalt nogmaals op dat aan hem dit geheimenis bekend is gemaakt: dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden. Gods heil, Zijn beloften zijn in Christus voor iedereen. Dat is toch niets nieuws? Maar als het opnieuw tot je doordringt dat je ook mag leven van deze genade, dan blijft het toch verbazen?! Ook Paulus, zichzelf beschouwend als grootste van de zondaren, werd overrompelt door Gods genade. Die genade is er ook voor jou en mag vandaag weer aan je worden aangereikt! Deze genade is ‘onnaspeurlijke rijkdom’: zonder inleg van jouzelf, wordt er iets uit de hemel op jouw naam gezet wat blijft doorgroeien. (Denk aan cryptomunten.) Denk je in, er is genade in overvloed en daarbij de Heilige Geest in jou. Je ontvangt niet alleen genade, maar Hemzelf! Met deze rijkdom ga je de dood door, de toekomst in. Je hoeft alleen maar je hand op te houden.

Mooi als deze genade resoneert, dat we ons hierover zichtbaar verheugen en ervan uitdelen. Dan worden we verlicht met het licht van de hemel. Dan wordt zichtbaar dat we begenadigd zijn, dat Christus onder ons woont! Dan mag er zoveel van ons uitgaan, dat het zelfs tot in de hemel doordringt! Dit is niet te groots of te hoog gegrepen. In Hem hebben wij namelijk de vrijmoedigheid en de toegang, met vertrouwen. Je wordt dus uitgenodigd om van die genade en Geest te leven!

Wat moet Paulus doen nu hij gevangen zit? Hij buigt zijn knieën. Dat mogen wij ook doen. Bidden met elkaar en voor elkaar, dat je versterkt mag worden door de Geest en dat Christus door het geloof in ons mag wonen. Zo mogen we wortelen en openbloeien in Gods liefde, zowel in de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte. Doet u mee in dat verlangen, in het gebed om dit te ontvangen? Om vervuld zijn met alle volheid van God. Wat een rijkdom!

Categorieën