16 september 2018

Vossenjacht

Predikant:
Bijbeltekst: Hooglied 2:15
Dienstsoort:

Samenvatting

Hooglied 2:15: Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten.

Door een internetstoring is er geen video beschikbaar.

Samenvatting

Vossenjacht is een leuk spannend spel. De vermomde vossen lopen rond in een afgesproken gebied. Vanochtend gaat het ook over een vossenjacht, maar geen spel. Deze jacht hoort bij het geloof. Als je niet meedoet, kom je niet in de hemel maar in de buitenste duisternis. Daarom is het een blijvende opdracht. Die vossen moeten zo snel mogelijk dood, al in de lente, als ze nog klein zijn.

Hoe komt Salomo op dit beeld? Hij bezat heel wat wijngaarden die te lijden hadden onder een vossenplaag. Zie je Salomo met zijn mooie vrouw in de wijngaard lopen? Het is het beeld van een bloeiende liefdesrelatie, waar niets tussen mag komen. Niets zo schadelijk voor een wijngaard dan een vos. Het is een brutaal roofdier. De reden waarom ze gedood werden was vaak economisch, maar hier is het een liefsdesmotief.

De geliefde sporen elkaar – niet anderen – aan om die wijngaard mooi te houden. Laten we samen de vossen vangen. Hooglied is een verzameling liefdesliederen. Het wordt vaak gelezen of uitgezongen op bruiloften in Israël. Het stel zong elkaar toe, afgewisseld met meisjeskoren of een man. Dat is nog wat anders dan de bruiloftsliederen die er bij ons vaak gemaakt en gezongen worden.

Kleine vossen moeten gevangen worden maar de grote vossen dan? Begin met de kleine dingen, bedreigingen moeten in de kiem gesmoord worden. Het gaat om drie levensterreinen: huwelijksleven tussen man en vrouw, gemeenteleden onderling en van het persoonlijk geloofsleven. Die hebben alle drie met elkaar te maken.

Huwelijksleven

Er wordt nergens gesproken over een huwelijk tussen hij en hij of zij en zij. We moeten als gemeente het huwelijk eren. Het christelijk huwelijk is verbonden met de grote Herder omdat het wijst op Christus en zijn gemeente, zijn bruidskerk. Leef zo met elkaar als man en vrouw dat je een toonbeeld bent van de liefde en genade van Jezus. Heeft ons huwelijk die uitstraling? Er is geen huwelijk waar geen vosjes binnendringen. Je moet je schuld belijden aan elkaar en de Heere en op vossenjacht gaan. Als grote vossen van verwijdering, overspel, dronkenschap hun intrede gaan doen wordt de wijngaard een grote wildernis, die ook eens uitdraait op een scheiding. Kleine vossen zijn bijv. flirten, argwaan, humeurigheid, gelijkhebberij, onverantwoordelijkheid of egoisme, wrok, onoplettendheid, respectloosheid, sfeerloosheid, geslotenheid, lichamelijke verwijdering, drukte of sleur of betutteling, geestelijk isolement.

Wijngaard Israel en verlengde daarvan de gemeente

Ef. 2, Rom 11: de gemeente is in Israel ingelijfd. Israel wordt ‘mijn wijngaard’ genoemd. Denk aan de gelijkenis van de pachters. Jezus vergelijkt zichzelf met de zoon van de wijngaardenier. Met name de ambtsdragers moeten ervoor zorgen dat het goed gaat, dat de wijngaard vruchten draagt. Geen dwaalleer, valse leer moet erin komen. Gemeenteleden moeten ook op vossenjacht. Vossen van het vooroordeel, roddel, ondankbaarheid, kritiek, partijdenken en groepsvorming, jaloezie, traditionalisme, vernieuwingsdrift of heerszucht, gezagsloosheid en negativisme, luiheid of activisme.

Persoonlijke relatie met de Heere

Ook daar moeten kleine vossen uit de weg worden geruimd. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Weet je daarvan? Dat kan verschillend gaan maar er mag niets tussen komen in de liefdesrelatie met Hem. De vruchten moeten kunnen groeien. Kleine vossen zijn nog niet uitgegroeide zonden, verkeerde lusten die in ons hart opkomen volgens Matthew Henry. Het lijken maar kleine zonden maar ze zijn zo gevaarlijk. Het kwaad moet in de kiem worden gesmoord. Dat vereist een trouw en teer leven, dicht bij Christus. Bid, zing, mijd verkeerde plaatsen, websites en tv-programma’s. Denk aan de liefde van Jezus, wat het Hem heeft gekost om je te redden.

Laat het niet zo zijn dat je je eigen wijngaard niet hebt bewaard. De kracht van de zonde is zo groot, die werkt door. Jakobus: wanneer de verkeerde begeerte wordt bevrucht, ze baart de zonde en die baart de dood, de ondergang.

Wij zijn geen geestelijke Simsons, die even snel 300 vossen vangt. Het paar zegt het samen. Zo zegt de geestelijke bruid tegen haar bruidegom: ik kan het niet in eigen kracht. Geef me Uw Geest, de kracht om ze te vangen. De relatie wordt verstoord maar nooit gebroken. Ik steun op een liefde … Zijn liefde is de kracht van mijn liefde. In Hem mag ik mij eeuwig verblijden.

Categorieën