30 juli 2017

Waar draait het om….(?)

Predikant:
Bijbeltekst: jozua 9

Samenvatting:

Ik begin even met een voorbeeld. Ik heb twee dingen meegenomen. Twee delen van een scharnier. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Vanochtend gaat het om: Waar draait het om? God vindt het belangrijk waar het in ons leven om draait.
Direct na de Tweede Wereldoorlog liep de spanning in Europa hoog op. Er ontstonden twee machten: het Warschaupact en de NAVO. Deze genootschappen werden opgericht om te voorkomen dat een aanval zou plaatsvinden. En als er een aanval op een van de staten zou plaatsvinden, zou dat gezien worden als een aanval op alle leden. Ook in dit Bijbelgedeelte gaat het om een verbondsluiting.
God wilde voorkomen dat Israël besmet raakte met de afgodendienst, de mensenoffers en de verkeerde seksuele omgang van de volken in Kanaan. Daar moesten ze ver vandaan blijven en dus moest er geen contact zijn met die volken.
Het volk Israël komt dichter bij het beloofde land. Maar hun gerucht ging voor hen uit. De volken in Kanaän worden bang en richten een genootschap op. Er is echter een dissident. De Gibeonieten proberen hun eigen huid te redden.
De inwoners van Gibeon, de Hevieten, gaan een toneelstukje opvoeren. Ze doen alsof ze geen inwoners van Kanaän zijn. Ze reizen met verweerde spullen richting Gilgal, de plaats van het legerkamp van Israël.
Ze komen gelijk met hun punt, zonder een nette kennismaking. Ze willen een verbond sluiten met Israël. Er is nog twijfel bij de oversten van het volk. Daarom passeren de boodschappers hen en richten zich direct op Jozua. Die probeert nog door te pakken. Waar komen jullie vandaan? Maar ze ontwijken de vraag. We komen van heel ver.
Ze vertellen dat ze geruchten hebben gehoord over de kracht van Israël. Wat hebben wij allemaal al gehoord? Hoe vaak hebben we al gehoord van de kribbe en het kruis?
De boodschappers willen hun hachje redden. Kijk eens hoe oud ons brood is. De leiders van het volk vinden het toch wel mooi. Mensen van heel ver die speciaal naar hen toe komen. Er staat heel duidelijk dat ze vergeten JHWH om hulp te vragen.
En daar draait het nu precies om. Er zijn heel wat kruispunten in ons leven. We staan vaak voor keuzes. Maar daarin komt het er op aan of we God er bij betrekken. In welke richting draait het scharnier? Openen of sluiten we de deur voor God?
Als we God niet op nummer 1 zetten, dan zul je daar achter komen. De leiders proefden van het oude brood en lieten zich overtuigen. Dat proeven begon al in het paradijs. Waar laten we ons door leiden? God geeft ons geen stenen i.p.v. brood. Wij gaan God ter harte.
Als Israël bij de steden van de Hevieten komen, na drie dagen, ontdekken ze hun fout. De gevolgen blijven niet uit. Er ontstaat gemor onder het volk. De Hevieten moeten houthakkers en waterputters worden; het minste van het minste.
Misschien voelt u zich ook houthakker of waterputter. Maar God is trouw. Hij kijkt om naar een ieder. Hij heeft hartstochtelijk lief. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, dus zelfs met uw grootste zonden kunt u naar Hem toe.

Categorieën