19 maart 2017

Waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt

Predikant:
Bijbeltekst: Zacharia 13:1-7

Samenvatting:

1 Wanneer

2 Waartegen

3 Waarvoor

lamVorige week is er gepreekt over Zacharia 10. We hebben toen gezien dat een blik op de gekruisigde Christus ons verootmoedigt. Het ging over "door mij hing Hij aan het kruis". Vanmorgen gaat het over "voor mij hing Hij aan het kruis". Het Heilig avondmaal gaat over het bloed van de Heere Jezus dat stroomt voor mij en wordt opgevangen in de avondmaalsbeker. Heel vaak spreken we over het offer voor ons, maar dat mogen we nooit los zien van de woorden "door ons". Wij staan voor God als zondaars. De droefheid gaat dan naar God toe. Het zondige hart smelt als we een blik richten op het kruis. Het hoofdbestanddeel van het heilig avondmaal is brood en wijn, maar de bittere saus hoort er ook bij. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog (psalm 51). Uit de wonden van de Heere Jezus stroomt het reinigende bloed.
Aan de ene kant moeten we onze zonden belijden voor God. Aan de andere kant zorgt God voor de bron van genezing. Naast erkenning van onze ziekte moeten we ook daadwerkelijk naar deze Bron toegaan.
1 Wanneer De woorden uit onze tekst zijn in vervulling gegaan op Golgotha, toen de Romeinse soldaat met zijn speer in de zijde van de Heere Jezus stak. Dat was dus op Goede Vrijdag. Daar werd de speer als het ware de aanwijsstok van de Bron waar het reinigende bloed uitkwam. Deze Bron werd geopend en de moordenaar aan het kuis mocht er als eerst uit putten. Vanaf de pinksterdag mogen ook alle heidenen uit deze bron putten. Er komt echter ook een tijd dat de Bron verzegeld wordt. Dan is de genadetijd voorbij. De fontein van het bloed springt op ter verzoening van alle zonden. Wij mogen naar de Bron toegaan om ons zwarte hart eronder te houden. Zo komen we in aanraking met de heilsfontein. Hierbij denken we ook aan het koperen wasbak waar de priesters zich in wasten: dat wees al heen naar deze bron.
De Heere Jezus gaf eerst Zijn bloed bij de besnijdenis. In Getsemané zweette hij bloeddruppels. Door de doornenkroon en de zweepslagen gaf de Heere Jezus nog meer bloed. Hier gaat het over het bloed wat uit Zijn zijde kwam. Het avondmaal is een heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van de Heere Jezus. Daarom staat er ook in Handelingen dat de discipelen het brood braken met vreugde.
2 Waartegen Het bloed was tegen de de schuld van de zonden (vergeving), het water was bedoeld om te reinigen van de smet van de zonden (onreinheid). Waar de zonden veel waren is de genade van God des te meer geworden. Als we gereinigd zijn van de zonden zijn we helemaal schoon voor God. Daarom zegt de bruidegom in het boek Hooglied "je bent geheel schoon mijn vriendin".
In Lied 128 wordt dit treffend verwoord:
1 Op het Godslam rust mijn ziele, vol bewond’ring bidt zij aan; alle, alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan.
2 Zalig rustoord, – zoete vrede vult mijn hart en blijft het bij. Hij, in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij.
3 Ruste vond hier mijn geweten; want zijn bloed – o heilfontein – heeft van alle mijne zonden mij gewassen blank en rein.
God is tegen de zonden, maar God doet ook wat tegen de zonden. God heeft zelf voor de oplossing gezorgd. Als je eenmaal in je leven op Golgotha bent geweest ga je dat erkennen. Het is vandaag de zondag van het oog: onze ogen zijn voortdurend op de Heere Jezus. We hoeven niets te doen, alleen maar te kijken.
3 Waarvoor Voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, staat er in onze tekst. Als de Heere Jezus terugkomt zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Het avondmaal is bedoeld voor mensen die Hem nodig hebben. We mogen met ons zwarte hart naar die bron toegaan. Het is voor doodslagers als Mozes, voor zondaars als Manasse en Maria Magdalena, voor de vervolger Paulus, enz.
Als we denken aan Christus die door mij moest sterven denken we aan de woorden van Paulus "ik ellendig mens". Als we denken aan "Hij voor mij", kunnen we niet anders dan dankbaar en verwonderd zijn over hoe groot, goed en genadig God is.

 

Categorieën