11 februari 2018

Waardig is het Lam, zittend op de troon

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Koningen 22:19

Samenvatting

‘Waardig is het Lam, zittend op de troon’

Achab heeft zich vernederd voor God: scheurde zijn kleding en vastte. Drie jaar kreeg hij uitstel van het oordeel. Maar het berouw ging over en hij haatte de profeten en diende de afgoden, viel terug in zijn oude leventje.

Troon van de koning vers 10: Nu zaten de koning van Israël en Josafat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in staatsiegewaad op de dorsvloer, bij de ingang van de poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid.
Josafat regeert over de twee stammen. Hij dient de Heere en wil een verbond sluiten met de goddeloze Achab. Een ongelijk verbond, een neerwaartse gang. Achab wil samen met Josafat een strijd aangaan om Ramoth in Gilead terug te veroveren. Eigenlijk zouden vers vier en vijf omgedraaid moeten worden: eerst zou de Heere om raad gevraagd en dan pas een besluit genomen worden… Vierhonderd valse profeten komen ‘in de naam van de heer’ en in extase vertellen ze dat de strijd gewonnen zal worden. Josafat voelt wel dat dit niet klopt, hij wil een echte profeet van de Heere. Achab wil Gods profeet niet, die zegt vast dat het plan niet goed is. Micha wordt uit de gevangenis gehaald door een hofbode; die vraagt hem om niet te hard te oordelen. Maar de profeet zegt dat hij zal spreken wat God zegt.
Micha zegt sarcastisch dat de koning maar moet gaan. Maar Achab merkt dat hij niet de waarheid spreekt en vraagt om dat wel te doen. En dan spreekt Gods knecht: morgen heeft dit land geen koning meer!

Troon van de Heere vers 19: Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde.
Micha krijgt een blik in de hemel, als eerste in de bijbel. Hij ziet de troon in een zaal, vol met een leger van engelen, goed en kwaad. God vraagt wie Achab zal misleiden. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de HEERE staan. Hij zei: Ík zal hem misleiden. En de HEERE zei tegen hem: Waarmee? Hij zei: Ik zal eropuit gaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En Hij zei: U mag misleiden, en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. God stuurt aan op de val van Achab, dat is het doel. Ook in het leven van Job, Saul en Paulus zien we hetzelfde gebeuren met een boze geest die door God gebruikt wordt om het doel, Zijn eer, te bereiken.

Troon van de rechter vers 35: De strijd laaide die dag echter hoog op. De koning werd in de wagen staande gehouden tegenover de Syriërs, maar in de avond stierf hij. Het bloed van de wond vloeide in de bak van de wagen.
Josafat gaat mee de strijd in, gekleed als koning. Achab gaat vermomd als soldaat. Josafat gaat God om hulp vragen en de Heere redt hem. Achab wordt geraakt door een pijl in een zwakke plek van zijn pantser. De strijdwagen kan niet weg en zo bloed de koning staande leeg. Hij kreeg nog tijd, maar wilde niet buigen en schuld bekennen over zijn zonden.

Een preek is als een pijl, gericht op je hart. Kom van je troon en buig voor de Koning der koningen.
Behoud, o HEER, wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.

Categorieën