10 februari 2019

Waardoor word je gered (gerechtvaardigd)?

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 10:11
Dienstsoort:

Samenvatting

Waardoor word je gered (gerechtvaardigd)?

Paulus zegt dat we geopenbaard moeten worden voor de Rechterstoel van Christus. Maar hoe kunnen we daar vrijgesproken worden; we zijn toch schuldig? Naastenliefde, een keer naar de kerk, liefde voor de naasten en een gift aan de collecte zijn geen grond voor vrijspraak. Het gaat erom dat we Jezus Christus van harte kennen en weten dat we genade nodig hebben. De vrijspraak komt alleen door het geloof.

 

Het spreken van de Schrift

De Schrift geeft ons grond onder de voeten, niet onze fantasie of eigen werkelijkheid. Paulus dacht het ook te weten, maar onderweg naar Damascus kwam hij erachter dat hij het helemaal mis had. In de Bijbel staat dat we geen halsbrekende toeren uit hoeven te halen om in de hemel te komen. Christus is tot ons neergedaald en uit de afgrond tot ons opgeklommen. Gods woord komt in onze oren en daardoor in ons hart. ’Je hoort je zalig’, zegt Luther. De Geest zal ons leiden en in ons wonen. Dan worden we vol van Jezus en spreken van Hem. Loop niet bij God weg!

 

Het geloof in de fundamentsteen Christus

Het gaat om het geloof, zegt Jesaja. Israël wordt onderdrukt. De profeet zegt dat ze een verbond sluiten met dood en hel. De deuren van de tempel zijn gesloten. Maar ze moeten hun heil zoeken bij God. We moeten als gelovige bij het Fundament blijven en niet wegvluchten.

 

De alles- te- boven- gaande zaligheid

We moeten niet beschaamd worden… God laat ons niet in de steek en Hij verlaat ons niet. We worden niet aan de schandpaal genageld, maar ontvangen eer en heerlijkheid. De vrijspraak en kwijtschelding van straf is niet het eindstation, maar het beërven van Gods Koninkrijk. Dan huppel je van zielenvreugd. God is je Vader en je mag Zijn eerkroon dragen. Een mooie toekomst, maar wat betekent dat voor nu? God helpt ons in onze ellende en verdriet, Hij troost ons en droogt onze tranen en laat ons Zijn nabijheid ervaren. Dat is Gods liefde. ‘Wie kiest, o verdwaasden, voor het leven de dood?’ Neem Zijn geschenk aan, dan zult u niet beschaamd worden. Geloofd zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!

Categorieën