3 mei 2020

Wakker worden!

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 5:14
Dienstsoort:

Samenvatting

In het kindermoment werd duidelijk dat als je gaat slapen, en je op tijd wakker moet worden, het nodig is dat iemand je wakker maakt of je de wekker zet. Zo is het ook in het geestelijk leven. Misschien denkt u; in slaap sukkelen is niet zo erg; je kunt altijd weer wakker worden. Maar zo bedoelt Paulus het niet; Je kunt je voor eeuwig verslapen. Slapen en ontwaken zijn in de Bijbel, en ook in ons tekstgedeelte, synoniemen voor dood en leven. Als je in de duisternis leeft, ben je niet alleen in slaap gesukkeld. De wereld waarin wij leven is duisternis. Maar Gods woord leert ons dat Jezus Christus het licht van de wereld is. Paulus schrijft daarom vandaag aan de Efeziërs: Eerst was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Onze identiteit was eerst duisternis. Terwijl wij door Jezus Christus kinderen van het licht zijn geworden, zijn wij toch vaak geneigd werken der duisternis te doen. Voorbeelden hiervan zijn ontucht, oneerbaarheid, lichtzinnige taal, dwaze praat. In het Grieks staat er voor ontucht het woord ‘porneia’. In andere gedeelten wordt dit vertaald als hoererij. Porno kijken valt dus onder de werken der duisternis. Veel zielen worden in de duisternis gestort en relaties kapot gemaakt. Als gelovige in Jezus Christus loop je niet in het licht als je werken der duisternis doet als niemand kijkt.

In Efeze 4, tijdens de wetslezing van vandaag, hebben we gelezen over liegen, toorn, laster, slechtheid. Wie is de afgelopen week niet schuldig geworden aan deze werken der duisternis? De satan wil maar al te graag dat de werken der duisternis niet als zodanig worden beschouwd door ons. Hij wil dat we dat niet ontmaskeren. Hij wil dat we over onszelf denken dat het allemaal nog wel meevalt. Maar als we blijven wandelen in die werken der duisternis, hoe licht we het met ons gevoel en verstand ook maken, heeft de duisternis macht over ons. Dan sukkelen we in slaap en sterven we geestelijk. Vaak gaat het op een geniepige manier; we denken het onder controle te hebben. Maar de duisternis heeft ons in de beknellende greep. Welk werk der duisternis heeft macht over u? Roddel, porno, hebzucht, jaloezie?  Belijd de zonde en keer je af van deze doodlopende weg! Christus zal u vergeving schenken. Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de dood!

We worden vandaag dus opgeroepen om actief op te staan in de opstandingskracht van Christus, om te wandelen in zijn licht. We moeten ons niet laten lijden door onze eigen gevoelens en gedachten, maar juist in het dagelijks leven wil God met ons mee gaan door de Heilige Geest. Hij wil ons leren hóe we in het licht wandelen. In vers 10 gebruikt Paulus het woord ‘welbehaaglijk’. We zullen de echte vreugde ontdekken als we voortdurend onderzoeken wat God welbehaaglijk is. Daarvoor moeten we kijken naar de Heere Jezus. In Hém schept God Zijn welbehagen. Als we willen weten hoe we welbehaaglijk kunnen zijn voor God, moeten we niet kijken naar onze daden. Maar we moeten eerst schuilen achter het bloed en de vergeving van Jezus. Vanuit onze verbondenheid met Jezus ons leven invullen. Als je vergeving kent van zonden door het bloed van Christus, wil je ook graag welbehaaglijk leven voor God. Geestelijk zijn wij motorisch niet zo sterk, net als kinderen. Wij moeten aan de hand van Jezus wandelen. Dan kunnen wij dingen doen en overwinnen die we nooit uit eigen kracht hadden kunnen doen.

In de voorbereiding op de nieuwe week staan we stil bij de volgende vraag: Hoe kan ik met ingaan van vandaag, welbehaaglijk zijn voor de Heere? Hoe kan ik wandelen in het licht van Christus aan Zijn hand? Vraagt u zich wel eens biddend af wat voor de Heere welbehaaglijk is? Wij kunnen alleen welbehaaglijk voor de Heere leven door onderzoek te doen in Gods woord, en tot Hem bidden. De dagen zijn vol kwaad. Ook vandaag is er een geestelijke strijd gaande tussen God en de satan. Een strijd tussen licht en duister. De satan gaat rond als een briesende leeuw om mensen in duisternis te krijgen en te laten. Als je je zonden niet zult belijden, kun je er ook geen vergeving voor ontvangen. De Heere wil graag dat je je zonden belijdt en in het licht brengt. De verloren zoon kreeg de vrijheid om te gaan, maar de vader wachtte en smachtte tot hij terug zou komen. Zo hoopt God ook dat wij in het licht treden.

Het is mogelijk dat we na de coronacrisis opnieuw terugvallen in het leven voor onszelf. Zo was het ook na de Tweede Wereldoorlog. Vlak na de oorlog zaten de kerken vol. Maar toen het weer beter ging in ons land, trad de secularisatie op. In deze coronacrisis kunnen we ook proberen onszelf te verrijken. We kunnen altijd op zoek zijn naar meer. Op die manier kan op een subtiele manier hebzucht optreden. Het is belangrijk dat ons hart toegewijd is aan Christus. Wie oren heeft die hore. Het evangelie is niet alleen een woord van waarheid, maar een woord van leven en tot bekering.

Als je slaapt en iemand trekt de gordijnen open, dan moeten je ogen wennen aan het licht. Je moet even knipperen. Wat moet er gebeuren zodat je verder kunt gaan met je dag? Je moet uit bed gaan, je moet je omkleden. Zo is het ook volgens Gods Woord. Paulus zei in onze wetslezing dat de oude mens uitgetrokken moet worden en de nieuwe mens aangetrokken moet worden. God wil ons een nieuw leven in Christus geven. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood! Als je dan opnieuw wakker wordt in Christus, en je schaamt omdat je je bedenkt dat je opnieuw in slaap bent gesukkeld, weet dan dat je voortaan in het licht van Jezus kunt wandelen.

We lezen in Efeze 5 vers 17-20 het antwoord op de vraag hóe we met Jezus kunnen wandelen. De dingen die we in deze verzen lezen hebben een groot verschil met de werken der duisternis die we eerder hebben behandeld. Gods Geest wil ons niet richten op onszelf, maar op de Heere. We leren ontdekken wat de Heere wil. Van nature zijn we gericht op onze eigen behoeften. Maar als we ons laten leiden door de Heilige Geest, als we Jezus Christus proberen na te volgen, wandelen we in het licht. We worden hierin geholpen door onze gedachten te richten op God, als we zingen tot eer van God. Helaas kunnen we op dit moment niet in volle kerkzalen zingen. Maar we kunnen wel in ons huisgezin zingen tot eer van God. We mogen Hem ook dagelijks loven in ons hart. Het zal eenmaal eeuwig Koningsdag zijn. Maar we beginnen vandaag, als we de Heere Jezus loven en zingen tot eer van Hem. Dat verlicht ons hoofd en hart. Duisternis in ons hart, twijfels in onze gedachten verdwijnen als sneeuw voor de zon door samen God te loven. Buiten Jezus om is niemand van ons in het licht. Daarom is de oproep van vandaag zo belangrijk. Een ernstige, maar vreugdevolle wake-up call van Jezus zelf. Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten! Amen.

Categorieën