1 maart 2020

Wat doen wij met het Brood/brood?

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 15:36 - 37
Dienstsoort:

Samenvatting

De geschiedenis van de Kananese vrouw gaat vooraf aan het gedeelte van vanmorgen. De vrouw is terug naar huis, haar dochter is genezen van de demon. De duivel is overwonnen, wat een heilrijk wonder. Leeft u ook in de zekerheid van het fundament van de verlossing door Jezus?

Jezus vertrekt uit het noordelijke punt van het land naar de verloren schapen van het huis van Israël, Galilea. Hij was daar weggegaan vanwege de vijandschap en het ongeloof.  God komt en zoekt, maar gaan ook weg, trekt zich terug. Nu is Jezus terug bij het meer van Galilea, Hij houdt zich niet meer verborgen. Hij reist door Dekapolis, een gebied onder verantwoording van Syria. Dat is niet de kortste weg, deze weg door het buitenland. Een grensverleggende openbaring! De God van Israël wordt daar wel verheerlijkt; net als in Rotterdam?

 

De mensen volgen Hem al drie dagen. Er zijn al ruim vierduizend mannen, en dan zijn er ook nog vrouwen en kinderen. Jezus gaat ook hen (genadebrood) geven. De discipelen moet broden verzamelen, het zijn er maar zeven en ook een paar vissen, maar het is genoeg. Jezus dankt en breekt het brood, dezelfde tekst als bij het Heilig Avondmaal. Hijzelf is het genadebrood, dit brood is voor verzadiging van het lichaam. Het woord en sacrament van elke zondag zijn brood voor onze geest, Hij deelt in Zijn zegen, toen en nu. Daardoor kunnen we thuis komen.

 

Zij aten allen en werden verzadigd. Allemaal worden ze door Hem gevoed. Hoeveel van de ruim 600.000 Rotterdammers gaan nog naar de kerk? Hoeveel mensen in de kerk nemen deel aan het Heilig Avondmaal? In de tekst staat ‘allen’, maar nu is het vaak ‘enkelen’. Leef van wat God je geeft en in Zijn opdracht uit laat delen! Met het royaal uitgedeelde genadebrood Christus kan je sterven en erven.  Zij allen zullen aanzitten eten en verzadigd worden, staat in de Bijbel.

 

…En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol. In de eerste wonderbare spijziging bleven twaalf manden over, een teken van de twaalf stammen. Iedereen mag mee-eten; totdat heel de wereld verzadigd zal zijn. Deze zeven manden betekenen dat ook voor heidenen uit de hele wereld genadebrood in overvloed is. Dat blijft tot de volheid is ingegaan. Een grote belofte en bemoediging om door te kunnen gaan en mee Thuis te kunnen komen, en om verwachtingsvol mee werkzaam te zijn. Het Brood mag uitgedeeld worden; zodat Jood en heiden samen kunnen eten en verzadigd worden met het Brood van het Leven.

Deelt u het Brood wat Jezus u aanreikt?

Categorieën