27 januari 2019

Wat heb je in je hand?

Bijbeltekst: Exodus 4:2
Dienstsoort:

Samenvatting

1 Ontmoeting met Mozes

2 De hand

3 Staf

4 Roeping

5 Slang

Soms sta je ineens voor iets nieuws in je leven. Of je vraagt je af of wat je doet nog wel goed voor je is. Wat heb je in je hand en wat mag God daarmee doen? Mozes wordt geroepen door God. Zijn volk wordt in Egypte onderdrukt. Hij is in het noorden van Saoedi-Arabië, Midian. Hij is daar schaapsherder. God geeft hem de opdracht om zijn volk uit Egypte te leiden.

Mozes staat hier voor Jahweh, de HEERE maar Mozes is er niet happig op. Mozes bedenkt vijf tegenargumenten. Misschien herken je dat wel. Hoe reageert de Heere? Hij reageert met een vraag: Wat heb je in je hand?

Een herdersstaf had je nodig op schapen te leiden. Hij was aan 1 kant krom om schapen naar je toe te leiden. Maar je kon er ook mee slaan, zoals met een golfclub. God gebruikt je soms al met wat je hebt.

Er zit meer achter die vraag. Het gaat over je vermogen, je talenten, je gaven, wat kan je? Rick Warren heeft een TED-talk over deze tekst gemaakt. Warren: deze vraag gaat over zijn identiteit, zijn inkomen en zijn invloed. Waarmee probeer je je leven te beheersen? Hoe zie je jezelf?

Werp die staf neer, zegt God. Misschien voel je je wel safe bij die dingen. Wat heb je in je hand om God te dienen? Leg het neer en pak het pas op als God dat tegen je zegt. Vraag of Hij het wil gebruiken. In vs. 17 zegt God dat hij die staf mee moet nemen. Als herder lijkt Mozes op God, de Goede Herder, zie psalm 23. Met die staf mag je iets van God laten zien in vertroosting en bescherming. Maar die staf laat me zien wie God is. Hij wil er met Zijn staf zijn voor mij.

Een vrouw had een kruk in haar hand. Ze was hulpbehoevend. Zou het dan ook kunnen zijn dat God zegt: leg neer, ik wil een wonder doen. Zou God ons tekort ook willen gebruiken? Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Onze gebreken kunnen voor God gelegenheden worden om Zijn allesomvattende genade te zien. Jezus, wat heeft U in Uw hand? Hij draagt een kruis. Juist door dat kruis heen toont Hij zijn kracht.

Jezus legt niet alleen zijn staf neer, Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij bevrijdt zijn gemeente en de schepping. Jezus leidt ons volmaakt, door de dood heen tot heerlijkheid. Wij hoeven niet volmaakt te zijn of op de voorgrond te staan.

Roeping

Mozes staat voor een nieuwe taak, een roeping. Is een christen geroepen? De allereerste roeping is tot de verbondenheid aan Christus. In Hem vind ik mijn identiteit. Niet ik leef, maar Jezus Christus leeft in mij. Je bent geroepen om hem vast te houden én uw eigen leven op te offeren voor God. Ik leg mezelf neer voor U. Dat kan in kleine, onzichtbare dingen, thuis, in de kerk of erbuiten. Herkent u iets van Mozes? Vijf redenen om het liever maar niet te doen. Tegenstribbelen, gaandeweg meegenomen worden of ingewonnen worden.

Slang

De staf op de grond wordt een slang. Het is een teken van de beschermgod van Egypte. Dat is de afgod die daar aanbeden wordt. De slang is het teken van het kwaad. Maar op Gods bevel verandert de slang weer in een staf: Mozes staat met Gods hulp boven de macht van Farao, boven het boze.

Je mag erop vertrouwen dat Hij sterker is dan alle geweld Je mag je roeping aangaan in de wetenschap dat God het kwaad heeft overwonnen. Je moet niet kijken wat je kan en niet kan, kijk naar wat God kan. Hij is overwinnaar, een God die wonderen doet. Dank God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Categorieën