20 juni 2021

Wel op aarde, maar niet aards

Predikant:
Bijbeltekst: 2Korinthe 10
Dienstsoort:

Samenvatting

In Korinthe wordt er van Paulus gezegd: zijn briefen zijn gewichtig maar zijn aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Een gedeelte van de gemeente vind zelfs dat Paulus geen geestelijke man is. Anders zou je voorkomen sterk zijn zo beweren zij.

Paulus zegt dat hij werkt vanuit de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Als dat je hart is kijk je anders naar de mensen, dan kijk je als Jezus naar de wereld en de mensen. Dat betekend niet dat je niet flink kan zijn. Paulus was zeer flink, hij stond zijn mannetje. Maar hij was wel zachtmoedig en zocht het heil van mensen. Juist voor de onbelangrijke.

Ook in onze moderne tijd lopen we het gevaar op de minder belangrijke zaken te letten. Meer gemak, snelheid en presentatie dan rustig nadenken en overwegen. Wij zijn tegenwoordig meer op de emotie gericht dan wat waarheid is. Hoe ga je hiermee om als christen?

In het conflict tussen Paulus en de ‘super’ apostelen zie je dat. Het gaat ze niet in de eerste plaatst om de gehoorzaamheid aan het evangelie. Als je kritisch luistert gaat het hun om het eigen belang. Daar wordt zelfs de heilige geest voor gebruikt. Mensen vinden het prachtig geestelijke mannen met een goede babbel. Ze zeggen: wij zijn vernieuwd door de heilige geest. En Paulus zit nog helemaal in zijn aardse leven als mens. Het gaat al snel niet om de eer van God. Herkenbaar is dat. Het is niet eenvoudig omdat bij jezelf te constateren. Wat beweegt ons? En wat is de echte leer van Christus?

De bolwerken in Korinthe staan voor de ideeën en redeneringen van de ‘apostelen’. Paulus komt om deze bolwerken te vernietigen. Paulus maakt duidelijk dat wij inderdaad aardse mensen zijn. Stoffelijk en verwerpelijk die God levend maakt door Jezus. Zo menselijk als je bent ben je waardevol in Gods oog en verlost van de schuld door Jezus zijn zoon. Je mag jezelf zijn en God maakt dat zuiver en goed.

Paulus gaat naar Korinthe om die super ‘apostelen’ dat duidelijk te maken.

Het evangelie werpt geen licht op de goedheid van de mens maar op de genade. Dat vinden wij als mensen toch niet zo fijn. Liever zijn we belangrijk en verdienen we toch wat genade en eer.

Het kruis is om duidelijk te maken wat God goed en slecht vind. Het hoog van de toren blazen over jezelf is slecht. Jezelf nederig opstellen is goed. Dat is Gods weg. God misbruiken voor het eigen belang hoort wel bij het aller slechtste. En je schuld belijden hoort bij het allerbeste. Dat is het ‘flink’ waar Paulus het over heeft.

Dat gedrag van die super ‘apostelen’ was niet zo vreemd. Het was van die tijd en was heel gewoon. Het was hun cultuur en hun leven. Ze lieten zien dat ze meetelde en in hun denken en spreken opinie leiders waren. Je moet je tijd kennen, Paulus deed dat ook lees je terug in de hoofdstukken hierna. Maar Paulus zag wel de verschillen in en benoemde die ook. De verschillen tussen het evangelie en de wereld.

Jezelf zijn dat is het belangrijkste tegenwoordig. Dat moet wijken voor iedereen en de maatschappij is hierop ingericht. Er is geen norm die bepaal je zelf. De grootste zonde is de ander aantasten in zijn norm. We moeten onze tijd dus kennen maar ons er niet in verliezen en deze toetsen aan het evangelie.

Liefde voor onszelf en de andere om ons heen. Dat is de roeping voor ons. Daarin is Jezus ons unieke voorbeeld! Dan zal je misschien niet belangrijk en rijk worden in deze wereld maar je naam is dan wel bekend bij God.

Categorieën