1 januari 2019

Welzalig de man die niet wandelt….

Predikant:
Bijbeltekst: Psalm 1:1a
Dienstsoort:

Samenvatting

In een psalm krijg je een kijkje in het hart van de heilige. Psalm 1 en 2 vormen de inleiding op het psalmboek. Psalm 1 begint met ‘welzalig’ en daar staat het Woord centraal en psalm 2 eindigt met ‘welzalig’ en daar staat de Zoon centraal. De gemeente van Filadelfia uit Openbaringen krijgt een compliment van de Heere, omdat zij Zijn Woord hebben bewaard en Zijn Naam niet hebben verloochend. Moge de Maranathakerk ook zo zijn! Opvallend zijn de tegenstellingen in psalm 1: de (weg van de) rechtvaardige versus de (weg van de) goddeloze, de boom versus het kaf, de Wet versus de eigen raad. Beide psalmen gaan over de Heere Jezus, Hij is dé Rechtvaardige. In psalm 1 gaat het over Jezus’ eerste komst, in psalm 2 gaat het over Jezus’ wederkomst.
1. ‘Welgelukzalig’ (een jubel!) begint in het Hebreeuws met de eerste letter van het alfabeth, ‘vergaan’ met de laatste letter van het alfabeth. Daartussen is in deze psalm het hele leven vervat. Welgelukzalig ben je als je NIET wandelt, staat en zit bij de goddelozen, resp. de zondaars en resp. de spotters. Let op de toenemende ernst! Hier wil de rechtvaardige niets mee te maken hebben. Als je voor God wilt leven, zal je dus ‘nee’ moeten zeggen tegen de brede weg van de goddeloze, die in het verderf eindigt . Welgelukzalig ben je als je WEL vreugde vindt in het Woord van de Heere. Als je schatgraaft in het Woord, het onderzoekt, dan komt er goud tevoorschijn! Het Woord onderwijst en verlicht, is betrouwbaar en gaat over uw Heiland. Daarom heeft de rechtvaardige het Woord, de Wet, lief, het is zijn lust en vermaak. Orthodoxe Joden geven uiting van deze liefde door een handkus te geven aan de Thorarol en van de blijdschap door het met opgeheven hoofd te dragen. Schrok het Woord figuurlijk gezien niet op, maar herkauw, d.w.z. overpeins het! Lees het, mediteer erover, bid erover en beoefen het in de praktijk! Geeft het Woord prioriteit en tijd, de Heilige Geest werkt hier doorheen en houd u van de zonde af.
2. De mens wordt vergeleken met een boom, geplant aan de waterstromen van het Woord van God. Water, noodzakelijk om te kunnen leven! In de Bergrede citeert de Heere Jezus deze Psalm: je bent of een goede boom met mooie vrucht als je Gods wil doet, of je bent een bedorven boom met slechte vrucht als je een valse belijder bent. De Bijbel bevat 66 stromen van water, waaruit je geestelijke wortels levenssappen uit kunnen halen! Gods kinderen zijn geen kasplantjes, maar ze worden in de werkelijkheid van het leven gezet, waar de seizoenen overheengaan. In die wereld mogen zij vrucht geven!
Gods kind is geen wilde boom, maar geplant, d.w.z. gekocht! De Vader plant de boom, De Zoon zorgt voor de waterbeken, De Geest zorgt voor de vrucht. Het blad van de boom symboliseert de belijdenis. De kern van de psalm is dat de boom vrucht geeft op zijn tijd, d.w.z. dat langzame groei, beginnend bij een klein zaadje, en door middel van snoei, uiteindelijk leidt tot de vrucht van de Geest. De boom verwelkt niet, omdat de wortels onder de grond (d.w.z. in de binnenkamer, alleen zichtbaar voor God) zich hebben uitgeslaan in het Woord van God. De goddelozen zijn als kaf: vluchtig, wordt verbrand, is niet stabiel en vergaat.
3. Er zijn twee wegen: de smalle weg van de rechtvaardige die in het eeuwige leven uitkomt en de brede weg van de goddeloze die in het verderf eindigt. De Heere Jezus spreekt er ernstig over dat er vele goddelozen zijn die de brede weg bewandelen. Deze twee wegen worden telkens weer voorgehouden, kies dan het leven opdat je leven zult! We staan nu op een splitsing: het komende jaar zul je of dichter naar de Heere gaan, of verder bij Hem vandaan. Jezus is De Weg, wandel met Hem! Het woord ‘vergaan’ wordt in het Hebreeuws weergegeven met het woord ‘abaddon’ (Grieks: Apollion), wat put van de afgrond betekent, waar de duivel met zijn engelen in wordt geworpen (zie Openbaring 9). Het eindigt abrupt, zoals de adem van een stervende stokt. Ook in uw leven komt het eindpunt,en dan? De goddeloze gaat naar beneden, maar een kind van God gaat naar boven, eindelijk, eeuwig thuis!

Categorieën