6 december 2020

Whats in a name?

Bijbeltekst: Mattheüs 1:18-25
Dienstsoort:

Samenvatting

What’s in the name” zijn de bekende worden van de schrijver Shakespeare. Het was onmogelijk dat Romeo en Julia, die uit twee zeer verschillende en vijandige families kwamen, een relatie zouden krijgen. Toch komt die relatie er en dan spreekt Julia deze bekende woorden en ze gebruikt een roos als voorbeeld: als je de roos een andere naam zou geven, blijft deze toch even mooi. Ook in de politiek kan een nam een rol spelen, denk bijvoorbeeld aan Henk en Ingrid: de doorsnee-Nederlander.

 

 1. 1. Hij is het

De catechismus stelt de vraag waarom de Zoon van God “Jezus” genoemd wordt. Jezus is de Griekse weergave van de naam Jozua en betekent, redder, bevrijder en zaligmaker. De Zoon van God krijgt die naam omdat Hij ons redt en zalig maakt. Jezus is niet alleen het goede voorbeeld, maar Hij is het goede nieuws zelf. God heeft Hem zelf die naam gegeven, want de engel vertelt aan Jozef (de vrouw van Maria) welke naam aan zijn Kind gegeven moet worden. De beloofde Messias komt door dit Kind Jezus. De Heere Jezus maakt ons vrij van de zonde. Door de zonde in het paradijs mocht de mens niet meer in het paradijs blijven en moeten ze een keer sterven. Doordat Jezus de zonden wegneemt, kunnen God en mens weer bij elkaar komen. Daarom wordt Jezus ook wel Immanuel genoemd: God met ons.

 

 1. 2. Hij is het

Als Jezus aankondigt dat Hij bij de discipelen vandaan zal gaan, vraagt Petrus waar Hij naar toe zal gaan. Jezus geeft als antwoord dat zij de weg niet zullen weten en kunnen gaan die Jezus zelf moet gaan. Als Thomas doorvraagt zegt Jezus dat Hij de weg zelf is. In de Rooms Katholieke kerk waren er allemaal hulpwegen bedacht: de catechismus (vraag 29 en 30) moet je dus ook tegen deze achtergrond lezen. Als je niet op de route van de Heere Jezus zit, loopt de weg dood. Er is maar één weg. Alleen Jezus maakt ons werkelijk vrij van de zonden. Als God bij ons komt, dan wijkt de zonde. Voor iets anders gaat de zonde niet aan de kant.

 

Doordat God een Redder stuurt is duidelijk dat we een Redder nodig hebben. Waarom vier jij kerst? Welke bevrijding en verlossing vier je? Waar moet je nog van verlost worden? Zonde is opstand tegen God en gescheiden leven van God: dat is dus een groot kwaad. We willen nu natuurlijk allemaal verlost worden van corona en de maatregelen die erbij horen. Willen we net zo graag verlost worden van onze zonden, als we verlost willen worden van Corona? God wil ons van het grootste kwaad verlossen en brengen tot het grootste Goed in Hem.

 

De Catechismus zet de twee groepen scherp tegenover elkaar. Waar sta jij? Sta je aan de kant dat je Jezus in alles wil volgen? Of sta je aan de andere kant: een beetje in Jezus geloven, of in iets anders geloven? Wil je verlost worden van haat, boosheid, verleidingen, enzovoorts? Het is alles of niets. Waar zoek jij de vreugde van je hart en leven? Is dat in de Heere Jezus en de redding die Hij je biedt? Wij vinden onze vreugde vaak in materialisme, autonomie en vrijheid. Het was ontluisterend hoe er vorige week door veel mensen werd gereageerd op de dood van de bekende voetballer Maradonna; hij werd zelfs vergeleken met God. Bij de dood van Kruiff werd hij “El Salvador”, de verlosser, genoemd. Mensen kunnen echter onze vreugde niet echt vervullen. Alleen Jezus kan ons redden, onze leegte vervullen en ons echte vreugde geven. Als je Zijn naam kent, dan vindt je het echte geluk en echte vrede. De naam Jezus is een belofte. Zijn naam is er om geloofd en gedankt te worden. Jezus zegt “zie Ik ben met u tot aan het einde van de wereld”.

Laat je door Hem redden;

in Jezus naam;

Amen.

 

Bijlage bij de middagdienst

Hoofdlijn van de verkondiging: ‘What’s in a name?’

 

 • Hij is het
 • Jezus is niet een boodschapper van God, Hij is de boodschap: Hij is in eigen persoon het goede nieuws, de Redder die van God komt.
 • Het is God Zelf die Hem deze naam geeft (Mattheüs 1 en Lukas 1)
 • De Messias was al beloofd, nu maakt God duidelijk: dit Kind, Hij is het
 • Hij verlost van zonden: zo verbindt Jezus God en mensen  Immanuel (God met ons)
 • in Jezus is niemand minder dan God in ons midden gekomen
 • Hij is het
 • Hij is de Ene en de Enige (Johannes 14)
 • Jezus wijst ons niet de weg, is ook niet de gids: Hij is de Weg  exclusieve toegang tot God
 • De naam ‘Jezus’ zegt veel over de Zoon van God, maar ook over ons
 • wij hebben een Redder, een Zaligmaker nodig
 • als je straks kerst gaat vieren, wat vier je dan?  waar ben je van bevrijd?
 • Wij (vraag 29), zij (vraag 30)  waar sta jij, waar staat u?  waar zoeken en vinden wij vreugde?
 • De naam Jezus is een roepnaam: een naam waarmee we Hem mogen aanroepen
 • Jezus: what a name!  naam van verlossing, van belofte, van overwinning: om te loven en te geloven

 

Vragen ter bespreking/overdenking:

 1. 1. Wat raakt jou/u in de naam Jezus?
 2. 2. Waar verlangt u van verlost te worden en hoe sterk is

dat verlangen? (Vergelijk het bijvoorbeeld eens met het verlangen naar het oude normaal, naar vrijheid, naar het einde van corona.)

 1. 3. Zing een loflied op de naam van de Heere Jezus of luister er naar. Dank Hem om wie Hij is.

Categorieën