8 maart 2020

Wie ga je volgen en waarheen?

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 22:1-13
Dienstsoort:

Samenvatting

Tegenwoordig is het voor jongeren heel gewoon om artiesten, filmsterren en sporters als idool na te
volgen. Maar uiteindelijk komen ze tegen dat de nieuwe cd, film of wedstrijd niet meer zo goed is als
vroeger en dan haken ze af. Maar ook volwassenen hebben hun eigen idolen. Ze kijken naar de
huwelijken en levens van de mensen om hen heen die het zo goed lijken te doen. Maar op zijn tijd zal
altijd blijken dat elk huis zijn eigen kruis heeft. De vraag is wie wij volgen en waar naartoe.
Deze dagen staan in teken van de Lijdenstijd. In de Rooms Katholieke kerk staan in deze tijd
afbeeldingen centraal die de hele lijdensweg van de veroordeling tot aan het graf afbeelden. In een
kerk in Frankrijk hebben ze deze specifieke afbeeldingen weggehaald. In plaats daarvan hebben zij 14
foto’s opgehangen waar mensen of groepen die hedendaags lijden op afgebeeld staan. Het
gedachtegoed hierachter is dat er juist aandacht moet zijn voor de mensen die vandaag de dag lijden.
Zij volgen dus niet specifiek het verhaal van die ene Man van smarten. Bij deze preek volgen wij
vandaag ook niet deze Man, maar een bijfiguur; de man met de kruik (Lukas 22:10). Er zijn meer
instanties beschreven in de Bijbel dat er zomaar een bijfiguur voorkomt op de lijdensweg van Jezus.
Waarom zou dit dan opgeschreven zijn?
Rond het Pascha moesten mensen bouwen op de gastvrijheid van anderen om een plek te vinden om
het te vieren. In die tijd waren er geen hotels waar je zomaar terecht kon. Ook voor Jezus en Zijn
discipelen moest er een plek worden gevonden om het Pascha te vieren en Jezus heeft al een plek op
het oog. Echter doet Jezus geheimzinnig; Hij wijst geen adres aan, maar geeft een hele specifieke
opdracht aan twee van zijn discipelen. Ze moeten een man die een kruik draagt vinden. Dit is niet
moeilijk, want het zijn juist vrouwen die altijd de kruik met water dragen. Jezus kiest ook heel bewust
twee specifieke discipelen uit die totaal verschillend van elkaar zijn (Petrus en Johannes). Jezus laat
hier mee zien dat het niet erg is dat twee mensen van elkaar verschillen, zoals dat ook kan zijn in de
klas, in een vriendschap of in een huwelijk. Dit is ook toepasbaar op de verschillen die tegenwoordig
te zien zijn in alle soorten stromingen en gewoontes in de kerk. Het belangrijkste is Wie we volgen en
achter Wie we aan gaan.
Ze moeten een man volgen die zijn kruik gevuld heeft met water die bedoeld is voor de zaal waar het
Laatste Avondmaal gevierd zal worden. We kunnen gaan afvragen waar deze man zijn water vandaan
haalt, voor wie dit is en waar dit uiteindelijk voor nodig is. Is deze man met de kruik een
dienstknecht? En is dit water eventueel nodig om de voeten van zijn meester te wassen? In dat geval
moet Jezus gezegd hebben dat hij naar huis kon, omdat Jezus de voetenwassing zelf ging uitvoeren.
Waarom moesten ze nou specifiek deze kruik volgen? Het doet ook denken aan de kruiken water die
bedoeld waren voor de reiniging die stonden bij de bruiloft te Kanaän. De bruiloft waarin de
discipelen ook voor het eerst in aanmerking kwamen met de wonderen die Jezus kon doen. Omdat
het erop lijkt dat niemand van de discipelen het initiatief neemt om zelf de voetenwassing uit te
voeren, neemt Jezus dit op zich. Petrus weigert dit, waarop Jezus zegt dat hij zonder deze afwassing
geen deel kan hebben aan Hem. Ziet Petrus het alleen maar als een ‘’normale’’ voetenwassing voor
het begin van het Pascha? Of valt het kwartje dat Petrus de afwassing nodig hebben ter vergeving
van alle zonden die hij heeft begaan in zijn leven. Zien de discipelen in dat zij deze man met de kruik
moesten volgen omdat hij een teken is van de Man die het kruis moest dragen? Het kruis waarop Zijn
Lichaam als een kruik gebroken zal worden en waaruit het levende water van genade, vergeving en
zegen zal stromen. Volgen wij die Persoon om de lege kruik van ons hart te vullen of vullen wij dat op
door de mening van anderen en onze eigen oppervlakkige status? Belijden wij dat we Hem nodig
hebben om onze voeten, handen, ogen, oren en hart te reinigen van alle zonden? Hij is in alles ons
voorgegaan. Leer ons dan U te volgen. Amen.

Categorieën