21 februari 2016

Wie God heeft, heeft de toekomst!

Predikant:
Bijbeltekst: Prediker 12:1-7
Dienstsoort:

Opmerkingen

Bevestiging en afscheid ambtsdrager

Samenvatting

1) Jeugdjaren, vs. 1
2) Oude dag, vs. 2-5
3) Stervensuur, vs. 6-7

Wordt dit een jongeren-of ouderenpreek? Ouderdom komt met gebreken, hoe ouder, hoe kouder. De jeugd heeft het gelach, de ouderen het geklag. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst? Ons thema is: Wie God heeft, heeft de toekomst!

1. Salomo heeft op zijn oude dag Prediker geschreven. Jongens, een les is dat dit geen verhaal is van een oude, zure man. In 11:9 staat: Verblijd je! Het leven is een lust, hier wordt opgewekt tot levenslust. Geniet ervan, van de vrouw die je liefhebt, zoals in Hooglied uitgewerkt. De lentetijd van je leven is de jeugd=vreugd. Geniet van een terrasje pakken, mooie vakantie en een stevige relatie. In het Hebreeuws staat er Symcha wat vrolijk genieten wil zeggen. Niet voor niets heeft onze tong 10.000 smaakpapillen. De duivel is droefgeestig, Gods aangezicht geeft vrolijkheid. Genade en vreugde is bijna hetzelfde woord. Ga in de wegen van je hart, je mag zeker je wensen hebben en je ogen de kost geven. Augustinus zei: Heb God lief en doe alles wat je wilt. Je moet het wel kunnen verantwoorden, betrek Hem erbij. Laat je niet in met onreine zaken. De kwastjes aan de Joodse gebedskleding zijn gedenktekens van Gods geboden. Gedenk aan je Schepper, je Maker! Dan krijg je een rijk gezegend leven met een groot loon. Denk aan Hem als je jong bent, dat is een nuttig leven. Niet leven als de rijke man en sterven als Lazarus.
Dit leven gaat in tegen ons denken. Velen denken dat de lol eraf is als je met God leeft. Verreweg de meesten komen jong tot geloof, hoe ouder, hoe moeilijker. En:
trapdesouderdoms2. Als je oud wordt, heb je er geen tijd voor. Nog als je ziek wordt. De herfsttijd in je leven breekt dan aan met kwalen en zorgen. Vs. 3-5 geeft het lichaam als een statig huis weer, de handen gaan beven, je gaat kromlopen, het lichaam neigt zich naar de aarde. Tanden en kiezen worden minder, evenals de ogen. De stem verzwakt. Je slaap wordt minder en je wordt wakker voor de vogel roept. Lopen wordt lastig. Jongelui die voorbij denderen zijn een gevaar. De kapperbes doet zijn kracht niet meer, wat staat voor de medicinale stimulering van o.a. werk-, eet-, en sexuele lust. De tand des tijds vreet, je kunt niet alles meer onthouden.
3. Je gaat naar je eindbestemming. Of naar het vaderhuis, of naar het klaaghuis. Definitief, eindeloos. In een opwekkingstijd woog de eeuwigheid zwaar. Een verpletterende gedachte maar ook een heerlijk uitzicht! Jezus is de Weg naar het vaderhuis. Er komt een dag, ook voor jou. De geest keert terug tot God.
Het is een ernstige bediening, broeders! Ik wijs u op Jezus, Hij is de Weg, ook Hij is gebroken en weer opgestaan! Velen zullen komen. Als mijn handen zwak worden houdt Hij mij vast. Ik heb een gebouw bij God.

Categorieën