30 mei 2021

Wie heeft de regie?

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 5
Dienstsoort:

Samenvatting

Huilen in de hemel, dat kan toch niet? Toch heeft Johannes gehuild toen hij in de hemel opgetrokken was. Gehuild, vanwege de boekrol, een document van beleid, gelegen in de machtige hand van Hem die op de troon zit. Het document bevat het plan van God temidden van een wereld waar het kwaad en de haat door alle eeuwen heen lijkt te zegevieren. Deze boekrol schept dus de geweldige verwachting dat er eindelijk gerechtigheid gaat komen. Mogelijk ademde Johannes hiervan op, echter het blijkt dat er niemand is die de bevoegdheid heeft om de boekrol te openen, met andere woorden om dit ‘beleid van het goede’ uit te voeren. Geen mens is het waard. Dit is eigenlijk al een bekend verhaal, maar laat het deze keer goed tot je doordringen! We staan namelijk aan de verkeerde kant van de streep! Tot hoeveel schrijnend onrecht, dood en verderf hebben hebzucht en heerszucht, zowel in het groot als in het klein, al niet geleid? De schepping zucht en kreunt en het ziekt maar door. We zijn zelf onderdeel van het probleem. Armoede, honger, de klimaatcrisis, vervuiling… het is het gevolg van onze welvaart. Wie gaat dat doorbreken, wie maakt er een einde aan? Wie zet alles recht? Wat zijn we opgeschoten met alle ontwikkeling en zgn. beschaving, 2000 jaar na dit visioen van Johannes? Wat is de winst en wat heeft het gekost? We zijn, door de eeuwen heen, niets opgeschoten. Aangrijpend! Het kwaad zit tot op de bodem van je eigen ziel. Wat weet bijvoorbeeld de huidige generatie van echte liefde en trouw? Mensen raken steeds onzekerder en verliezen steeds meer de zin van het leven. Wie gaat dat doorbreken, wie maakt er een einde aan? Wie zet alles recht? Het is inderdaad om in tranen uit te barsten. Geen mens zal dit namelijk kunnen. Als niemand dit proces kan keren, dan gaan we met elkaar – hoe keihard en aangrijpend – naar de verdoemenis. Dat is de werkelijkheid.

In dit diepe verdriet horen we een stem: Huil niet! Zie! (en dan moeten we extra opletten!) Jezus, de Leeuw, die jou voor Zich inwon, Hem aan wie je je toevertrouwde, Hij heeft overwonnen! Voor het oog ziet de kerk er soms wat zielig uit, maar de Heer van de kerk gaat alles te boven! Zijn koninkrijk heeft geen einde. Zie de Leeuw die Lam werd! Hij is alle ellende en gebrokenheid te boven gekomen. Wat is het toch ongelooflijk – en wat beseffen we toch veel te weinig – Wie we in Jezus hebben! Hij redt de wereld. Hij heeft de regie, Hij is waardig bevonden om de boekrol te openen. Aan Hem de glorie!

Hoe voert Hij de regie uit? Kijk mee, naar het Lam dat daar staat als geslacht. Hij heeft zeven (volheid) horens (macht) en ogen (je wordt gezien). Het zijn de zeven Geesten van God. Geen brute kracht, maar liefdevol omzien, om je op een onweerstaanbare manier voor zich in te winnen. Zo begint het Lam te regeren in deze wereld. Is Hij al bij u/jou binnengekomen? Ben je door Hem al uit de macht van het kwaad gered? Door Zijn Geest wil Hij in je wonen. Zo houdt Hij de regie! Dit visioen is dus bezig te gebeuren, want wereldwijd worden er elke dag meer mensen voor Hem ingewonnen. We lezen dat het Lam de boekrol neemt. De hele schepping en de gemeente werpt zich vol aanbidding neer. De hemel juicht. Er klinkt gejubel van de engelen. Aanbidding golft door de hemel, voor Hem die op de troon zit, en het Lam. Het houdt niet op. Zullen wij meedoen, een toontje hoger zingen voor Hem Die het redt en het redden zal? Amen.

Categorieën