25 november 2018

Wie zegt God dat jij bent?

Predikant:
Bijbeltekst: 2 Korinthe 5:17
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: 2 Kor. 5:17

Thema voor de verkondiging: Wie zegt God dat jij bent?
1. Zonder Christus
2. In Christus 2 Kor. 5:17
3. Door Christus

Jezus vroeg eens: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Vanmiddag draaien we het om: Wie ben ik volgens God? Wat is je identiteit als christen? Je identiteit heeft met je eigenwaarde, je persoonlijkheid te maken.

Genesis: Ik ben een beelddrager, schepsel van God. Ik ben helaas ook zondaar voor God, vervreemd van God en mezelf en mijn omgeving. Door het werk van de Heere Jezus en het geloof in het offer van Hem word ik geadopteerd door God. Dan ben ik Zijn kind, aangenaam gemaakt in de geliefde Zoon. God zegt: Ik mag jou graag. De verloren zoon kwam eerst tot zichzelf en dan tot zijn Vader. Van zwerver naar geliefde zoon van de Vader.

Maxima werd van een Argentijns burgermeisje een Nederlandse prinses. In Willem-Alexander werd ze later koningin der Nederlanden. Bij haar veranderde positie hoorden andere dingen, gebruiken, taal. Zo is het ook met een christen: Christus bepaalt mijn identiteit.

Wie ben ik zonder Jezus? Veel mensen laten hun identiteit bepalen door wat ze kunnen, weten, bezitten, hun uiterlijk of relaties, wat mensen zeggen. Die dingen maken je kwetsbaar.
Dat kan met ziekte of rouw ook zo zijn: dat het een deel wordt van hun persoonlijkheid. Als je niet oppast wordt patiënt je nieuwe identiteit.

Er zijn mensen die een beschadigd zelfbeeld hebben gekregen door een gebrek aan liefde, waardering, het voldoen aan voorwaarden. Kom je niet verder dan “Ik ellendig mens?” … Ik dank God door Jezus Christus onze Heere.
De laatste jaren wordt er onder christenen terecht meer aandacht besteed aan identiteit. Waak ervoor dat je persoonlijkheid niet wordt bepaald door geld, winnen, de mensen of dingen om je heen. Als alles me ontvalt, weet ik me dan toch een geliefd kind van God?

Wie ben ik in Christus? Ik ben een nieuwe schepping! Het staat meer dan 200 keer in het NT. Op grond van het offer van Christus aanvaardt God mij. Die waarheid moet diep zakken. Het evangelie maakt je aan de ene kant nederig maar het geeft mij ook een positief beeld van mezelf: Jezus bemint mij onvoorwaardelijk!

In Christus: Er waren 2 soorten offers: zondoffers (negatief) en brandoffers (positief). De huid van het offer was voor de priesters. Door de bedekking van dat offer, waren ze aangenaam voor God. De huid van het Lam is om mij heen. Ik ben rechtvaardig is Christus, het Lam van God. God ziet vanuit de hemel eerst het Lam en dan pas mij.
Job 36:7 God trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen maar hij plaatst hen voor altijd met koningen op de troon.
Ik kan uit mezelf niet bij God komen maar er is een Lam geslacht. Ik ben door genade een kind van God. Ik mocht hem aannemen, dus ik ben een koninklijk kind. Ik ben een vriend van Jezus, een heilige, een nieuw schepsel. Lewis: je hebt nice people en je hebt new men. Die nieuwe schepping zie je gesymboliseerd door de doop. Het oude wordt afgelegd en je mag in nieuwheid van leven achter je nieuwe Meester aan.

God ziet jou niet in je zonde maar in de Zoon. Rechtvaardiging is meer dan vrijspraak, dat er iets negatiefs wordt weggedaan maar ik word voor God weer op mijn benen gezet, gerehabiliteerd.

Wie ben ik? Van wie (wiens) ben ik? Ik ben van God. Ik leef niet meer maar Christus leeft in mij. Mijn ego is opgevuld door een ander. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind.
Het meisje in Hooglied zegt maar één keer: Ik ben het niet waard, de verloren zoon zei ook één keer: Vader ik ben het niet waard. Je zonden zijn weggewassen door het bloed.
Geloof je over jezelf wat God van jou zegt? Durf je zo naar jezelf te kijken?

Categorieën