5 april 2020

Wie zoekt u? Ik ben het

Bijbeltekst: Johannes 18:1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Ze gaan achter hun Meester aan over de beek Kidron, naar de Olijfberg. Daar zijn ze al eerder geweest; ze kregen daar onderwijs van Hem. Nu hebben ze behoefte aan rust; na deze gedenkwaardige dag. Jezus had hun gezegd om in Hem te blijven; al zou dat niet makkelijk zijn. Jezus had gebeden tot Zijn Vader, indrukwekkend was het. Ze verlangen naar de stilte van deze afgelegen tuin.

 

Johannes vertelt niet wat verder in de tuin gebeurt, het begint met de komst van Judas die met de soldaten onderweg is naar deze stille plek om Jezus ongemerkt te laten arresteren. De soldaten zijn voorbereid op een zoektocht en verzet. Ze hebben fakkels en lantarens en zijn bewapend met zwaarden.

 

Dan verschuift de focus weer naar Jezus Die naar voren stapt en de soldaten vraagt wie zij zoeken. Hij weet wat er gaat gebeuren, de vraag laat zien dat Jezus bepaalt wat gebeurt, niet de soldaten. Het gaat om Zijn gewilligheid. Jezus van Nazareth; klinkt het. Ze herkennen Hem dus nog niet aan Zijn stem. Ik ben, zegt Jezus. Dat is de naam van God; Johannes heeft het daar al meer over gehad.

 

Jezus had gezegd dat een van de discipelen Hem zou verraden en zij hadden gevraagd: “Ben ik het?” Zij kenden zichzelf niet en werden onzeker. Maar Jezus weet Wie Hij is. Na Zijn woorden vallen de soldaten en Judas achterover. Jezus’ heerlijkheid wordt benadrukt. Zijn overmacht wordt gezien en ervaren. Ze wilden niet voor Hem knielen (voorover vallen), maar worden door Hem op de grond gedwongen door Zijn woorden. Ze krabbelen overeind en vragen het nog eens Wie Hij is.

 

In dit gedeelte komt het dieptepunt van de zonde en de genade van het evangelie naar voren, net als in Genesis 3. Maar Adam en Eva verborgen zich, Jezus komt tevoorschijn. Jezus wist wat er over Hem komen zou, Adam en Eva niet, Jezus was onschuldig, Adam en Eva niet.

 

Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Wij weten niet wat de toekomst brengt, God wel. Wij zijn onzeker, juist nu in deze tijd. Maar jezus is de Herder Die zich om Zijn schapen bekommert. Hij vraagt ook of de discipelen weg mogen gaan. Maar Petrus wil voor zijn mester strijden en slaat Malchus een oor af. Jezus spreekt: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken? Dat is de kern van het evangelie van vanmiddag. Drinkbeker heeft te maken met straf, zonde en toorn van God. Jezus zal tot in het diepste moeten lijden om de drinkbeker te legen.

 

In dat licht klinken onze Bijbellezingen in een ander perspectief. “Mens, waar ben je?” ”Wie zoekt u?” Jezus is de Mens die in plaats van de mensen de vloek wil dragen en Gods gericht wil ondergaan. “Maar laat dezen dan heengaan”, Hij pleit voor de discipelen, Adam en Eva, u en mij. Hij werd gebonden om ons te ontbinden, Hij was onschuldig en pleitte ons als schuldigen vrij. Het geheim en verschil van Eden en Gethsemane wordt duidelijk. In Romeinen 5 lezen we daar meer over.

 

Wie zoekt u? Ik ben het! Daardoor kunnen wij de drinkbeker van de dankzegging drinken en vrijuit gaan. Willen en kunnen we dat accepteren dat een Ander in onze plaats de beker leegdrinkt. Niet net als Petrus zelf willen strijden, maar de zaligheid in Christus zoeken en vinden! Hij geeft ons kracht en moed.

Categorieën