21 mei 2017

Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd

Predikant:
Bijbeltekst: johannes 2:1-11

Samenvatting:

Preeksamenvatting, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd

4 gedachten:
Historisch (vers 2)
Profetisch (vers 6)
Praktisch (vers 7)
Christocentrisch (vers 11)

In het evangelie van Johannes worden 7 wonderen van de Heer Jezus beschreven. Johannes noemt dit tekenen (vers 11). Een teken heeft een diepere betekenis. De 7 tekenen zijn bedoeld om de heerlijkheid van de Heere te laten zien. Aan het einde van het evangelie schrijft Johannes “opdat Gij gelooft” dat Jezus de Zoon van God is. Het eerste teken is dat water in wijn wordt veranderd. Er zitten vier lagen in: historisch, profetisch, praktisch en Christocentrisch.

1 Historisch
Het verhaal van de bruiloft in Kana is heel bekend. Stel je voor dat op een bruiloft er geen drinken meer aangeboden kan worden: dat is een afgang. In vers 1 wordt gesproken over de derde dag, de dinsdag: dat is een favoriete trouwdag bij de Joden. In het scheppingsverhaal staat bij de derde dag twee keer dat het goed (tov) was.
Er waren veel mensen en Jezus was ook genodigd. Deze woorden worden nog weleens als trouwtekst gebruikt. De Heere Jezus was kennelijk gezellig genoeg om uit te nodigen. Op deze bruiloft preekt, getuigt of bidt Jezus niet. Hij deed mee en was blij met de blijden. Sommige mensen denken dat de Man van smarten niet lachte. Het eerste optreden van de Heere Jezus was niet op een begrafenis, maar op een bruiloft. De Heere Jezus zorgt er zelfs voor dat het feest niet bedorven wordt, maar door kan gaan.
Voor een week feest was er kennelijk te weinig wijn. Anderen hadden dat eerder door dan het bruidspaar. Bij het huwelijksleven kan het halverwege zomaar op zijn. Maar we zijn het huwelijk toch in de kerk begonnen en daar hebben we toen samen voor in de kerk geknield? De Heere Jezus wil ook in een moeilijke situatie Zijn hulp bewijzen. Als de ceremoniemeester proeft uit de vaten blijkt het de beste wijn te zijn. Het einde wordt dus beter dan het begin. De Heere Jezus kan er niet tegen dat de vreugde van het huwelijk over gaat. De wijn smaakt heerlijk en naar meer. De Heere geeft wat we tekort komen en zelfs nog meer. Hij geeft wat wij niet meer bezitten. De Heere Jezus verandert verdriet in vreugde. Dat is bemoedigend, ook voor mensen waarbij de glans van het huwelijk eraf is. Heeft u wel eens geproefd van die genade? Het proeven, dat de Heere goed is, is veel meer dan het weten en geloven. Er is een groot verschil tussen weten dat stroop zoet is en het smaken ervan. Als je het proeft gaat het helemaal door je heen.

2 Profetisch
De Heere Jezus is niet alleen maar gekomen om bruiloften te redden. Er zit een diepere betekenis in dit verhaal: om Zijn heerlijkheid te zien. Het water kwam uit zes vaten Thema voor de verkondiging: Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd.
die bedoeld waren voor het voorgeschreven reinigingsritueel. Alle gasten hadden hun handen gewassen, dus de zes vaten waren leeg. Deze vaten hebben dus te maken met de wet van Mozes. Dat er geen wijn meer was, was een teken van de geestelijke dorheid van het Jodendom in de eerste eeuw. Uiterlijk was men allemaal gereinigd, maar er was geen vreugde (wijn is teken van de vreugde). Er was geen blijdschap in de Heere. De regels en wetten kunnen je hart niet in vuur en vlam zetten. Aan de buitenkant is alles in orde, maar er is geen wijn, geen heerlijkheid en geen vreugde. De Heer Jezus is gekomen om weer vreugde te brengen in je leven. Hij vervult tot aan de rand. Door Mozes is de wet, maar de genade is van Jezus Christus.

3 Praktisch
Maria heeft ook een rol, want ze zegt tegen de Heere Jezus dat er geen wijn meer is. Maria bidt hier voor een ander, want ze gaat met de nood van het bruidspaar naar de Heere Jezus toe. Ze is ook heel bescheiden, want ze legt het alleen voor, zonder oplossingen of opdrachten er bij te geven. Voor ons is het ook goed om te bidden voor jong gehuwden. Voordat je het weet kunnen de vaten leeg zijn. De reactie van de Heere Jezus is “wat heb Ik met u te doen”. Letterlijk staat er “wat is van u en wat is van Mij”. Feitelijk zegt de Heere Jezus: Laat het maar aan Mij over. In vers 8 is “Zijn ure” pas gekomen. Maria heeft geloof, want zij zegt tegen de dienaars dat ze op Hem moeten letten en doen wat Hij zegt. Maria gelooft dat de Heere Jezus gewillig en machtig is om iets aan het probleem te doen. De Heere Jezus had nog geen één wonder gedaan, maar toch vertrouwde Maria erop. Zo mogen wij ook geloven dat God ons helpt op Zijn manier en op Zijn tijd. Verwachten wij dit ook als wij bidden?
De dienaars gehoorzamen, ook al begrijpen ze het niet. Waarom zouden ze zoveel moeite doen om die grote vaten met emmertjes te moeten vullen? De Heere Jezus schakelt mensen in om Zijn werk te volbrengen. Wij denken vaak dat we niets kunnen. Bij de opvoeding kunnen we de harten van onze kinderen vullen met Zijn Woord. God wil dat zegenen door onze kinderen genade en geloof te schenken.
De bruidegom krijgt te horen dat hij de beste wijn tot het laatst bewaard heeft. De Heer Jezus heeft altijd het beste met ons voor. We denken vaak dat iets goed begint, maar dat het daarna steeds minder wordt. Bij een huwelijk kan het zo zijn dat het steeds minder wordt. Bij het geloofsleven kan het ook zo gaan. Dit is echter niet zoals God het wil. Als je gelovig de Heere gehoorzaamt, wordt het ook al hier op aarde steeds beter en hechter: dat heet geestelijke groei. Het gaat niet alleen om het wonder van bekering, maar ook om geestelijke groei. Het laatste wordt beter dan het eerste. In een huwelijk kan de liefde gelouterd en verdiept worden. Zo kan het ook in het geestelijk leven. Als je het proeft en smaakt, wil je meer. Van een zondaar wordt je kind van God en vervolgens een vervuld kind van God: tot de rand toe gevuld.

4 Christocentrisch
De discipelen geloofden in Hem. Er wordt gewezen naar de heerlijkheid van Christus. Dit was het begin van tekenen: dat heeft ook met het begin van de aarde te maken. In Genesis begin het ook met een bruiloft (tussen Adam en Eva), maar later gaat het mis en God belooft verlossing. De derde dag heeft ook met de opstandig op de derde dag te maken. De woorden “mijn ure” heeft ook te maken met de dag van het lijden van Christus. De wijn heeft met het bloed en de liefde van de Heere Jezus te maken. Dat wijst op het heilig avondmaal, waarin er een nieuw verbond wordt ingesteld. Van onze kant is het vastgelopen, maar dan komt de Heere Jezus om te herstellen. De zes vaten betreft het getal van de mens. Als de Heere Jezus terugkomt zal Hij weer wijn met ons drinken.
Wat de Heere Jezus geeft is Hij ook. Hij gaf brood en Hij is het bord des levens. Jezus wekt Lazarus op, maar Hij zegt ook “Ik ben de opstanding en het leven”. De Heer Jezus geeft wijn, maar Hij is ook wijn. In Hem vind ik het leven, vreugde en overvloed. De beloning is dat we gaan geloven en dat Zijn Heerlijkheid, als Zoon van God, gaat glanzen en schitteren. Hoe groot is het goed at weggelegd is voor degenen die Hem vrezen! Dit evangelie smaakt heerlijk, hemels en naar meer. Als we geestelijk op een droogje staan belooft God dat hij mild en overvloedig schenkt. U alleen kan mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
Amen.

Categorieën