12 juni 2022

Word krachtig!

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 6: 10-18
Dienstsoort:

Samenvatting

3 gedachten:

  1. Dagelijkse roeping
  2. Duidelijker remedie
  3. Zichtbaar resultaat

 

Preek

 

De belijdeniscatechisanten zitten hier dankzij God. Zij zijn er door God bij gehaald en zijn door Hem ingewonnen, ondanks ons. Door zijn Geest zijn zij aan het denken gezet. Dat kan stukje bij beetje gegaan zijn of ineens: Heere ik kom tot u, zondig en onrein. Al in de doop heeft God Zijn barmhartigheid en genade laten zien. Paulus zei tegen de mensen uit Efeze: jullie waren eerst duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heere. Je bent weggehaald uit allerlei doodlopende wegen. God belooft om trouw te blijven, als aan Zijn kinderen. Paulus roept daarom op om als kinderen van het licht te wandelen. Het oude leven is met Jezus de dood in gegaan en in Hem zijn wij opgestaan in een nieuw leven. Dat is het geheim van Gods licht en Gods liefde. Je kunt het wandelen in het licht vergelijken met een baan als directeur. Vanaf de dag dat je directeur bent kom je eerder op je werk en ga je pas later weg. Als directeur ga je je representatiever kleden. Je kunt dus niet zo blijven en doen als je altijd gewend was. Je hebt immers de oude mens als een kleed afgelegd en de nieuwe mens aangedaan. Omdat God voor jouw hart gekozen heeft, wil je wandelen in de Geest: als een kind van het licht.

 

Dan volgt vers 10: “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Anders vertaald: wordt krachtig! Je kunt het vergelijken met een telefoon die telkens weer en voor langere tijd opgeladen moet worden. Een paar minuten is niet voldoende om krachtig te worden. Besteed er minsten een kwartier per dag aan. Hoe doe je dat? Mijn ziel is immers stil tot God (psalm 61). Zo mogen we elke dag beginnen met Gods trouw en liefde te ontdekken, de Bijbel te lezen en te bidden. Sta dan in die vrijheid waarmee Christus jou heeft vrijgemaakt. Dat komt niet vanzelf, maar moet je bewust doen. Petrus zegt: “de lendenen van je verstand opschorten om volkomen te hopen op de genade die jou toegebracht is in Jezus”. Het geheim hiervan is dat de Geest van God hierin mee komt. Zijn Geest komt in jou en dat werkt wat uit. Daar krijg je krachtige gelovigen van die het volhouden. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, duisternis en het kwaad (vers 12). We moeten de duivel niet onderschatten. Hierbij valt te denken aan de media. We zijn vaak te naïef en beseffen niet waar alles vandaan komt. Komt het van de Geest van Christus, of van de boze geest? De vijand gaat heel listig te werk. Het begint met gedachten en denken dat het onze eigen mening is, maar vaak zijn we erg beïnvloed door het kwaad. Brengt onze mening ons dichter bij Jezus of juist verder bij Hem vandaan? De boze, de duivel, probeert juist kapot te maken wat we van God ontvangen hebben. Het is niet zo dat de duivel aan een ketting ligt, want hij kan gewoon bij ons komen. Daarom de oproep om krachtig te worden in de Heere en de sterkte van Zijn macht. In Efeze 1 schrijft Paulus dat als we tot geloof komen de Geest in ons komt om tot kracht te zijn. Om te kunnen geloven, vol te houden en te strijden.

 

Je bent dus niet op jezelf aangewezen. We worden opgeroepen om de gehele wapenrusting van God aan te nemen (vers 13). Dit houdt in: omgorden van de waarheid, kleden met de gerechtigheid, bereidheid van het evangelie, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de Geest, enzovoorts (vers 14- 17). Met het zwaard van het woord kunnen we opkomende zonden de doodsteek geven. Op deze manier kunnen we staande blijven en toch overwinnaar worden. Om die strijd te kunnen voeren moeten we dus dagelijks opgeladen worden. Zelfs bij zo’n grote overmacht is het mogelijk om staande te blijven. We hoeven het dus niet altijd te verliezen van de duivel. We moeten de strijd dus niet bij voorbaat opgeven, maar juist strijden. Als je dat niet doen, zegt Jezus, ben je als een dwaas die zijn huis bouwt op het zand. Als de storm opsteekt zakt je huis dan in elkaar. Als je wel doet wat God vraagt ben je wijs en zal je huis, ondanks krachtige stormen, staande blijven op de Rots Jezus.

 

Amen.

Categorieën