31 oktober 2021

De landmeter aan het werk

Predikant:
Bijbeltekst: Zacharia 2
Dienstsoort:

Samenvatting

  1. Beeld

Als een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, is dat altijd indrukwekkend om te zien. Uit het niets lijken huizen en wegen te verschijnen. Een soortgelijk beeld zien we in dit gedeelte uit Zacharia. Deze profeet leefde in de tijd van de profeet Haggai, ten tijde van de herbouw van Jeruzalem. Zacharia was priester en is begin 30 jaar oud. Hij ontvangt van God een aantal nachtgezichten. In dit derde nachtgezicht ziet hij een jongeman met een meetlint door Jeruzalem lopen. Na het meten schrijft deze jongeman alle maten op en begint hij te rekenen. Hij komt uit Babel en is gestuurd om uit te rekenen hoeveel mensen weer in Jeruzalem kunnen wonen. Terwijl deze man aan het meten is, verschijnen er twee engelen. De eerste engel is een bekende die steeds met Zacharia in gesprek is. Deze eerste engel geeft de tweede engel de opdracht om de jongeman aan te spreken en te zeggen dat er geen muren om Jeruzalem komen. De Heere zegt dat er in Jeruzalem andere veiligheidsregels gelden. Een stad had muren nodig om de vijand buiten te houden. Maar de Heere zegt: ‘in Mijn Jeruzalem zijn geen muren’. Dat betekent niet dat er geen veiligheid is, want de Heere Zelf zal een muur van vuur rondom zijn. Hierna eindigt het visioen en breekt de jubel uit, waarin alle joden worden opgeroepen terug te keren uit de ballingschap naar Jeruzalem. Ook alle heidenen mogen naar Jeruzalem komen.

  1. Betekenis

Wat wil de Heere God met dit visioen zeggen? Allereest is het goed om te beseffen dat de jongeman met het meetlint vermoedelijk uit Babel komt. Er was toestemming om terug te keren naar Jeruzalem, maar dat ging moeizaam. Een groot deel van de ballingen bleef liever in Babel waar ze hun bestaan hadden opgebouwd. Daarnaast vroegen ze zich af of het wel zou passen als iedereen terug naar Jeruzalem zou keren. Men bleef dus in Babel hangen. Vanuit dit perspectief moet je ook de woorden in vers 6-8 lezen. De daadwerkelijke terugkeer van de joden zien we pas de afgelopen 60 jaar in vervulling gaan, sinds de stichting van de staat Israël.

Het gaat hier niet alleen om Jeruzalem als een stad voor de joden. We kunnen dit gedeelte ook lezen met het oog op het Nieuwe Jeruzalem, het Koninkrijk van God waar geen grenzen zijn. In het Koninkrijk van God past de hele wereld. Dat biedt hoop voor ons; iedereen mag daar komen en God Zelf woont in het midden. Dat principe neemt ook Paulus over in zijn brieven. God die door middel van Zijn Geest in ons woont. Vandaaruit mogen we ook delen van het Evangelie en grote verwachting hebben van de Heere. Er staat hier dat Jeruzalem geen muren zal hebben vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. Dat doet denken aan de schare die niemand tellen kan die Johannes ziet in Openbaring.

  1. Boodschap

Wat een perspectief zit er in dit gedeelte! Wij moeten leren kijken door die bril – de bril van Gods perspectief. We zijn vaak zo geneigd om met de menselijke bril te kijken, dan worden we somber of misschien juist hyperactief. In het laatste geval nemen we onszelf veel te ernstig en God niet ernstig genoeg. Als we vers 10 en 11 lezen, zien we dat God zegen, hoop en toekomst belooft, dwars tegen de realiteit in.

In Handelingen 2 zien we hoe een grote groep gelovigen samenkomt vol verwachting van de rijke zegen van God. Hoe is die enorme zegen niet uitgekomen na dat gebed, in de afgelopen 2000 jaar. In dat gebed spreken ze al alsof de hele wereld onder Christus’ gezag ligt. Die hoop en toekomst belooft God ook in Zacharia. God belooft zelfs te midden van de stad te wonen en als een vurige muur rondom te zijn. Hij beschermt in de strijd. De boze gaat nog rond, maar de strijd is gestreden toen Jezus zei ‘het is volbracht’.

We zien hier een belofte van een grote opwekking. Als we terugdenken aan de joden in Babel die het daar prima naar hun zin hadden, wordt duidelijk waarom die opwekking nodig is. Zij worden opgeroepen tot bekering en moeten hun schijnbare zekerheden opgeven. Ze moeten leren te vertrouwen op Gods bescherming. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor de gehele gemeente. Zo krijg je hoop voor de toekomst, hoop voor jezelf, maar ook voor je ongelovigen vrienden en buren. We geloven en hopen dat Hij doorbreekt met Zijn Geest en dat ook zij mogen komen tot de bruiloft van het Lam. Dan kom je werkelijk thuis, ook door de stormen van het leven.

Categorieën