5 november 2017

Zeker weten!

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 1:1-10

Samenvatting:

Thema: Zeker weten!
3 gedachten:
1. Koning
2. Drieling
3. verkiezing

De vorige keer hebben we gezien dat door de prediking van Paulus de christenen in Thessalonica “een andere Koning” dienden. Er ontstond een gemeente van pasbekeerde mensen. Timotheüs moest polshoogte nemen in opdracht van Paulus. Hij heeft goede berichten over de gemeente. Ze zijn bij het geloof gebleven. Daarop schrijft Paulus als een vader een warme brief aan zijn kleine kinderen. Hij uit zijn dank, hij verduidelijkt dingen.
Het thema van deze brief is de Heere Jezus als de andere Koning, het is een Koninkrijksbrief. Het gaat in brieven niet alleen over leerstukken maar het gaat altijd over de persoon van de Heere Jezus. Zo gaat het in deze brief niet alleen over de wederkomst, maar over het verwachten van de komst van de komende Koning. Het is een heel verschil of je met je verstand in de wederkomst gelooft maar dat je Hem verwacht, naar Hem verlangt. Verlaag de thema’s nooit naar een theologische verhandeling.
Christelijk leven is het leven voor Zijn aangezicht.

1. De Koning
De gemeente in Thessalonica mocht God Vader noemen en Jezus hun Heer. Jezus heeft het gezag, niet de meerderheid van stemmen. De jonge gelovigen waren enthousiast (in God de Vader). Dat heeft alles te maken met het Koninkrijk van God, een andere Koning heeft ook andere onderdanen met ander gedrag, een andere mentaliteit.
Wij kennen wel het evangelie van genade maar weinig het evangelie van het Koninkrijk van God. Het evangelie is als een munt met twee kanten: genade voor zondaars (eind van Lukas 24) én het koninkrijk, het koningschap van Jezus (eind van Mattheus 28, Mij is gegeven alle macht).
Alle macht, alle volken, alle geboden, alle dagen. Die twee kanten van de munt horen wel bij elkaar. De man van smarten is de machtigste man van de hele wereld. Paulus roept mensen op om te buigen voor Koning Jezus. Dan kom je in zijn rijksgebied. Wie heeft het voor het zeggen in jouw leven? Dat noemen we de koninkrijksprediking.
Je moet niet alleen geloven in Hem maar Hem ook gehoorzamen als onderdaan. Hij moet de Heer van je leven zijn, je moet Hem toegewijd zijn. Wie zit er op de troon van mijn hart? Buigen doet pijn. Van koning Saul staat dat hij David liefhad totdat hij merkte dat God David de troon gegeven had. Vanaf die dag haatte hij David. Jezus bepaalt de route van je leven. Wil je dat? Mag Hij achter het stuur zitten of alleen achterin? Als ik zie hoe Jezus als koning kromp van de pijn, zijn leven gaf om mij uit de greep van de duivel te verlossen, dan kniel je en buig je.
Isaac da Costa kwam als Jood tot geloof in Jezus na een geestelijke strijd. Hij zegt dan dat hij uiteindelijk mocht neervallen voor Jezus van Nazareth. Een oude vrouw getuigde eens: Ik buig voor Jezus Christus en die gekruisigd.
Meestal zie je dat Koninkrijk nog niet. De Koning is nog in de hemel. Paulus: wij zien Jezus in de hemel met eer en heerlijkheid gekroond. Op aarde wacht het nog op een doorbraak, die komt als Jezus terugkomst. Hij houdt dan een koninklijke intocht. Hij gaat dan in Jeruzalem op de troon van zijn vader David zitten. De Thessalonicenzen keken daar al naar uit. Als je Hem nu dient, mag je Hem straks in zijn heerlijkheid delen.
Toch zien we al iets van zijn macht in elke zondaar die tot bekering komt. Mensen belijden dan: Hij is mijn Heere. De vraag is wie de Heer van je leven is. Je ziet zijn koninkrijk bij nieuwe bekeerlingen, in christelijke gezinnen, partijen. Bij een kraambezoek een bordje: As for me and my house, we will serve the Lord.

2. Drieling
Paulus begint te danken, vs 2. Hij doet dat in bijna al zijn brieven. Wie dankt hij? Hij dankt God. Het is mooi om een Klaagmuur te zijn voor een ander, maar ook om een dankhoek te hebben. Paulus gaat gespecificeerde dankpunten uitspreken. Ik strooide het zaad van het koninkrijk en ik zie nu geloof, hoop en liefde. Hij legt de afzonderlijke dankpunten op de trappen van de troon. Kinderen, doe je weleens een vrij gebed? Veel kinderen noemen alle dingen bij naam. Daar kunnen wij van leren. Er staat in vers 4 het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, en de volharding van de hoop. Het geloof kreeg handen en voeten, de liefde wordt getoond aan elkaar. Onder de verdrukking houden ze het vol. Ze houden het vol omdat ze het geheim van Jezus weten: Hij zit daar aan de rechterhand van God en Hij komt terug. De vijand zal het niet winnen.
Het kruis en het graf zijn leeg, Hij is opgewekt en Hij zal het laatste woord hebben. Het werk van geloof, de arbeid van liefde houdt stand. Zo mag je schijnen in jouw hoekje.

3. Verkiezing
Ik weet zeker dat jullie allemaal uitverkoren zijn, wetende uw verkiezing door God, zegt Paulus. Hoe wist hij dat zo zeker? Ik weet dat omdat de prediking invloed heeft gehad in jullie leven. Hij gaat het uitleggen in vers 5. Het evangelie is niet alleen maar een woordgebeuren, maar de power van de Heilige Geest kwam erin mee. Dat was ook het geval bij de preek van Petrus op de Pinksterdag. Door een geest vervulde preek kom je op het knielbankje terecht. Kwam het Woord of kwam de Geest er ook in mee. Ben je al tot erkenning van koning Jezus gebracht? Het zal vreselijk zijn om met de klanken van het evangelie in de hel te vallen. Als de preek vergezeld wordt van de kracht van de Geest, dan gebeurt er wat. Dan wordt de kerk een heiligdom. Als de preek wordt als een pijl die de koning schiet in het hart van een vijand, dan werkt de Geest. Dan worden er zondaars gered en harten dichter aan hem verbonden.
Als je het betrouwbare woord aanneemt, dan ben je uitverkoren, zegt Paulus. Spurgeon zegt: Jezus begint altijd met een uitnodiging: ik zie een poort wijd open staan. Door het geloof mag je gaan. Als je de deur door bent, kijk je achterom. Op die poort staat: uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Er is een uitverkiezing. Hoe weet je dat je in het boek van het leven van het Lam staat? Als je het woord aanneemt, je vertrouwt jezelf aan Hem toe zegt Hij Ik heb je liefgehad met een eeuwige liefde.
Een andere uitwerking van de prediking van Paulus was dat de mensen de Heere zijn gaan navolgen. Ook is er blijdschap temidden van vervolging en verdrukking. Ook daardoor weet Paulus van de uitverkiezing. Uiterlijk is er druk maar van binnen is er vreugde. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht, “prison songs”. Dat is de blijdschap in de Heilige Geest. Zit je met de uitverkiezing, zoals Luther? Zie dan op de wonden, zie dan op de gekruisigde Christus die zit aan de rechterhand van God.

Categorieën