6 maart 2022

Zicht van Habakuk – uitzien naar…

Predikant:
Bijbeltekst: Habakuk 1:1 - 2:1
Dienstsoort:

Samenvatting

600 jaar voor Christus klinkt de aanklacht van Habakuk. Hij is er diep van overtuigd dat er iets grondig mis is met de wereld. In onze tijd wordt daarmee God aan de kant gezet. Habakuk worstelt met zijn God. Hij roept tot God dat er geweld is, maar God doet er niks aan. Is Hij dan niet medeschuldig aan het geweld? Habakuk is een profeet die zich niet, zoals andere profeten, richt tot het volk. Habakuk spreekt God aan. Hoe lang kan God dit verdragen? Habakuk laat zien dat het goed is om met je vragen naar God te gaan. Dat je het niet probeert theologisch dicht te smeren. Je kunt worstelen met God.

God antwoordt dat Hij in zal grijpen in Habakuks tijd. God stuurt een machtig volk op hen af, de Chaldeeën. Zo zal er niks overblijven van het onrecht in Judea. Maar zo wordt onrecht bestreden met onrecht. Wat blijft er dan van het volk over? Het roept bij Habakuk alleen maar meer vragen op, hij is niet tevreden met het antwoord. Hij tekent protest aan bij God. Habakuk vraagt zich af of alle onrecht die hij ziet van de tirannen is, of van God. Kan met dit geweld gerechtigheid hersteld worden? Leiden de rechtvaardigen nu onder de onrechtvaardigen? Het is niet te rijmen met God.

Wat een vertrouwen en vrijmoedigheid bij Habakuk. Heb je wel eens protest aangetekend bij God? Wees niet te snel tevreden met een antwoord. Wij zijn als christenen misschien wel te braaf. We kunnen de wereld wel een beetje uitleggen. Moeten we soms niet wat meer hebben van Habakuk? ‘Ik laat U niet los, maar ik snap het niet.’ Het is eerlijk en bevrijdend dat we die vragen kunnen stellen. Het ontbreekt ons aan zicht op dingen als het verband tussen schuld en lijden. We kennen Gods antwoord daar niet op. Habakuk is niet iemand die zijn vragen stelt aan God, en weer doorleeft. Habakuk heeft zijn klacht bij God ingediend, en daarna heeft hij veel geduld met God. Hij gaat op de uitkijktoren staat en wacht op het antwoord van God. Hij vertrouwt er op dat er antwoord komt, ook al kan het even duren. Hij gaat uitzien naar wat God zal spreken. Hij blijft vertrouwen op God. In plaats van het onrecht te straffen met meer onrecht, straft God de meest rechtvaardige. Over dit oordeel spreekt God de wereld vrij. Aan het kruis laat God zien dat Hij niet een onrechtvaardige machtsmisbruiker is. Gods antwoord is het offer van Zijn Zoon, die alle onrechtvaardigheid op Zich nam. In de dood van Jezus is dát het antwoord op alle vragen in deze wereld. Het vernietigende antwoord van die Rechtvaardige om de wereld, om jou en mij, te redden. Durf je je wachtpost te beklimmen? We gaan in deze lijdenstijd onze plek in de kerk innemen, en zien uit naar wat God te zeggen heeft. Soms is geloven ook niet meer dan verwachtend uitzien, volharden. Wacht op den Heere, houdt vol, blijf naar zijn definitieve antwoord in Christus uitkijken. Amen.

Categorieën