16 augustus 2020

Zie Ik maak alle dingen nieuw

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 21:1-8
Dienstsoort:

Samenvatting

Jongen of meisje, zoek jij ook weleens op internet naar iets wat je graag wilt kopen? Of in de speelgoedwinkel,
dan zie je zoveel dat je wilt hebben… Had je maar genoeg geld om iets nieuws te kopen. Maar als je het eenmaal
hebt, wil je al snel weer wat anders.

Er is vast ook wel iets in uw leven wat u nieuw zou willen. U kijkt ernaar uit; bijvoorbeeld een nieuw huis, nieuwe
baan, een nieuw kerkelijk seizoen, een nieuwe predikant. Maar niet alleen u, de hele samenleving kijkt uit naar
het nieuwe normaal… Het woord nieuw drijft de wereld voort.

In onze tekst gaat het ook over iets nieuws, Jezus beloofd ons een nieuwe hemel en aarde. En dat nieuwe blijft
altijd nieuw; alle reden om ernaar uit te kijken. Johannes ziet dat op Patmos, God toont het hem in een visioen.
Openbaring is helder en heilzaam om het te laten zien wat gaat gebeuren; het moet ons aansporen om actief te
worden en straks te mogen delen in de nieuwe hemel en aarde. De oude aarde en hemel zullen weggaan, de zee
zal er niet meer zijn als bron van dreiging.

Johannes zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. een prachtige stad die de gemeente van Jezus
Christus voorstelt. De gemeente krijgt een plaats en God woont in het midden van hen. God trouwt met Zijn
gemeente en is Een met hen, het is een ongestoorde eenheid. Echte vernieuwing is er alleen in de eenheid met
God, in de relatie met Hem. Er is geen ziekte, moeite, verdriet en dood meer.
Het gaat niet alleen over de toekomst, maar ook over nu. De relatie met God en Zijn gemeente is er al. God
maakt alle dingen nieuw, Hij is er nu al mee bezig. Er staat niet: Ik zal alle dingen nieuw gaan maken.. God heeft
nu al een relatie met ons. En daarom kunnen we nu als iets van Zijn nabijheid ervaren, dat is de heiliging die ons
zuiver en puur wil maken. Vanuit die vernieuwing mogen we leven.

Jezus zegt:
”Wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van levend water.” De voorwaarde om te komen is
dus: dorstig zijn, verlangen naar water. Daarom mogen we tot hem bidden of Hij ons wil helpen. Er is plaats bij
hem, de deur staat open.

“Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” ‘Overwinnen’
komt steeds terug in het boek Openbaringen. God helpt ons, Zijn Zoon is naar de aarde gekomen en aan het
kruis gestorven voor onze zonden. Als we daaruit leven, overwinnen we in Zijn kracht. We mogen God vragen of
er iets tussen Hem en ons in staat. We mogen onze fouten belijden en vergeving ontvangen. Dat was ook zo bij
de heiligen uit Openbaringen, zij beseften dat hun leven van God was. Houd uw ogen daarom gericht op de
nieuwe hemel en aarde.

“Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars,
afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”
Dit hoort er ook bij, al zouden we het liefst deze woorden overslaan. De duivel probeert invloed op ons te hebben
door leugens te vertellen en van alles plek geven tussen God en ons. De Heere verlangt naar pure eenheid,
waarin we met nieuwe witte gewaden, als Zijn gemeente, samen voor eeuwig mogen wonen. Zie, Ik maak alle
dingen nieuw!

Categorieën