19 maart 2017

Zie je de wonden zo diep?

Predikant:
Bijbeltekst: Zacharia 13:1-7

Samenvatting:

1. De handen van de Verlosser, …Uw handen, vs. 6
2. De handen van het volk, …hen die mij, vs. 6
3. De handen van de Vader, …Ik zal Mijn hand …, vs. 7

1)Zacharia profeteert 500 jaar v Chr. over Zijn zijde en handen, zie ook het avondmaal. Thomas wilde ook zien en voelen, wij hebben vanochtend gehoord, gezien en gevoeld! Ook de Emmausgangers zagen de wonden in Zijn handen bij het breken van het brood. Denkt u eens na over de handen van de Heere Jezus, onlangs zag ik zeven schilderijen over de zeven kruiswoorden waarin per kruiswoord de handen van de Heiland anders stonden. bij het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun, stonden de hogepriesterlijke handen biddend, het tweede kruiswoord: Heden zult gij…, waren het uitnodigende handen, bij het derde kruiswoord, Vrouw zie uw zoon,… wijzen de handen, het vierde kruiswoord Mijn God, mijn God,… zijn het vasthoudende handen, de Vader en de zondaar worden vastgehouden. Ontvangende handen zien we bij het vijfde kruiswoord: Mij dorst, Gevende handen bij het zesde kruiswoord: Het is volbracht en uitgespreide, overgevende handen bij het laatste kruiswoord: Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.
Vs. 5 en 6 zij moeilijke teksten. de voorgaande teksten gaan over de Geest der genade Die bekering teweegbrengt wat resulteert in het breken met de zonden. Letterlijk in deze tijd, ook ik. De onreine geest eruit, een radicale breuk ook bij je kinderen, zoals in de tekst naar voren komt. Ook bij het Pascha werd het zuurdeeg weggedaan, het beeld van de zonden. Vs. 5 en 6 worden vaak op de voorgaande valse profeet betrokken die heidense insnijdingen in zijn handen verweten wordt en zich verdedigt met het argument van een vechtpartij. Een messiaanse uitleg volgen we vanavond, die ook aangehangen wordt door o.a. . Henri, Kohlbrugge, Hellenbroek en Abrosius.
Jezus zegt dat Hij niet de valse profeet is maar de Man Die de aarde als dienstknecht, slaaf bewerkt, omdat iemand=Adam hiervan de oorzaak is. Hij is de Hovenier. Vs 6: Zijn lijden, geslagen is Maka, dwz. met hamerslagen! Letterlijk staat er: Tussen Uw handen door of in het midden van Uw handen. Wonden over Zijn hele lijf. Straks ziet Israel Hem neerdalen met een open zijde en zegenende handen en zal dan vragen: Wat zijn deze wonden in Uw handen ? Dan zal Jezus dit vers citeren!
2)Zij hebben Hem niet aangenomen, Hij is geslagen in het huis van Zijn liefhebbers. Doodgeslagen. Deze wonden heeft Hij ook opgelopen in de kerk, door ons.
3)Het hart van het Evangelie: God Zelf is aan het woord. De Vader was altijd met Hem, tot op het moment van de drie uur duisternis. Toen trof Gods oordeel Hem zwaar en is Hij tot zonde gemaakt. Pilatus heeft Hem ten onrechte schuldig verklaard, God heeft de schuld op Hem gelegd. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Abraham stopte met het mes maar het zwaard van God sloeg door. Boven het kruis was God, aan het kruis de Here Jezus en onder het kruis het volk, ik. Wie deed Jezus de dood ingaan?
-De mensen – Door mij
-Hij Zelf heeft Zijn leven afgelegd, voor mij
-God heeft Hem voor ons allen overgegeven.
Vruchten:
Hij biedt ons allen Zijn vriendschap, Hij wendt Zijn hand tot de kleinen. Het zwaard herinnert aan het paradijs, het symbool van Gods recht, wat Jezus trof, waardoor de toegang tot het paradijs werd geopend. Vs. 9b: Jullie zijn Mijn volk, U bent mijn hemelse Vader, een intieme relatie.

Zullen we de Here danken aan het eind van deze avondmaalsdienst ?

Categorieën