26 februari 2023

Zij Zoekt Zich Zelf Niet

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 13: 31-35
Dienstsoort:

Samenvatting

Jezus heeft liefgehad tot het einde. Dat is het opschrift boven ‘De genagelde’. Je kunt dat ook boven het lijdens en opstandings evangelie zetten. In H13 gaat het over Jezus verheerlijking. Ik heb u liefgehad tot het einde. 

 

Wat een vertroostende woorden voor zijn volgelingen. Hij gaat wel heen maar Hij heeft ons lief tot het einde. De geest zorgt dat jullie in verbinding met mij blijven staan beschrijft H14.

 

Waarom is hij zo bewogen met zijn discipelen? Wie heeft Hij nou eigenlijk lief?

De mensen die zeiden: we willen u niet. Wij willen zelf God zijn. Wij nemen de verantwoordelijkheid wel. Maar wij kunnen die helemaal niet dragen, dat merken we in onze tijd ook zeker. We zijn onze eigen autoriteit geworden en dat valt ontzettend zwaar. We verliezen de ander uit het hart. 

 

Degene die Hem verraadden, Hem verloochenen, die heeft Hij lief. Hij wast de voeten van de zijnen. Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Dat is liefde, de minste zijn en nederig zijn. Zij zoekt zichzelf niet. Jezus heeft zichzelf niet gezocht. Hij kwam tot eer van de vader om Gods naam groot te maken. Tot heil van de zondaren die niet tot heil van Hem wilde leven. 

 

Die liefde gaat al ons kennen te boven zegt Efeze ons. Twijfel dan niet aan Zijn liefde! Hij roept ons allemaal toe: kom tot Mij. Jezus wil namelijk het liefste zondaren ontvangen. Dat deed Jezus op aarde al wat tot verachting zorgde onder de farizeen. Hij at en dronk met hoeren en tollenaren. 

 

Jezus ging naar de hemel maar wij zijn nog hier op aarde. Blijf in mijn liefde zegt Jezus. Jezus wist hoe moeilijk het was om in de wereld te leven met het evangelie. Hij wist hoeveel weerstand en verzet er kan ontstaan. Houd hij het vol tot het einde? Jazeker zegt onze tekst waar Jezus zegt: ik heb jullie liefgehad tot het einde. Hij heeft het volbracht voor u. Hij is niet afgehaakt, laat ze het maar uitzoeken met hun hoogmoed, eigengereidheid etc.. 

 

Einde betekend ook tot het uiterste. Dan denken we aan de woorden van Jezus aan het kruis. Waarom heeft U mij verlaten God? Opdat wij die Hem allang hadden verlaten en Hem niet hoefde nooit meer zonder Hem hoeven te leven. Hij ging tot het uiterste. Trouw in de liefde. Onze samenleving haakt af van trouw. We bepalen alles zelf en als iets niet bevalt stop je er gewoon mee. 

 

Einde in het Grieks betekend ook: doel. Ons doel is thuis zijn bij de vader. 

Er is geen wereld zonder God want zijn liefde gaat tot het uiterste! Door zijn liefde en trouw. Liefde die zichzelf niet zoekt tot het einde! 

 

Ons rest dan alleen: geloof. En geloof is liefhebben. In de HEERE geloven is hem liefhebben. Een nieuw gebod geef ik u: heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad. Hierdoor zal iedereen zien dat je Mij liefhebt. Jezus geeft deze liefde aan ons. Het leven door de geest geeft liefde, nederigheid, trouw, geduld etc. 

Hij noemt zijn discipelen mijn kinderen. Ze zijn dus ook aan elkaar verbonden. We zijn bloedverwanten van elkaar door het bloed van Jezus Christus. 

Categorieën