4 juli 2021

Zingen van zege

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 8:31-39
Dienstsoort:

Samenvatting

Het is zoals net door één van de kinderen werd gezegd: Hij Zelf maakt het verschil in de hoogten en in de diepten. Verder is er weinig verschil, tussen de buren en jijzelf, zoals de Prediker al opmerkte. Dat verschil zie je niet gelijk, al breekt de gelovigen soms wel uit in de lofzang op Gods goedheid!

Ook Paulus breekt uit in een lofzang: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor je is, heb je geen garantie dat het nu voor de wind gaat. We zijn vaak wel geneigd om te denken dat het zo gaat. Als het tegenzit, dan denken we snel dat God ook tegen ons is. Maar zo spreekt de Bijbel niet, zoals we al zien in Psalm 73. Daar ontdekt Asaf dat de Heere God vóór hem is, ook al zit alles tegen. Als God voor ons is, dan gaat het tóch de goede kant op. Dan begrijp je ook dat zinnetje dat we vorige week hoorden: ‘Hij doet alle dingen meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben’ (Rom. 8:28). Al zit alles tegen: Hij is erin, Hij blijft erbij en het werkt uit in mijn voordeel.

Tijdens het zingen vloeit de mond van Paulus over en hij herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd over de Heere Jezus. God heeft Zich helemaal leeggegeven in Zijn Zoon en Hij zal ons met Hem alle dingen schenken. Paulus daagt de hel en de wereld uit als hij vraagt: ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ Mensen mogen je uitlachen en je hart kan er van alles tegeninbrengen, maar God is het Die rechtvaardigt! Christus is het Die gestorven is, opgestaan en Die ook voor ons pleit.

Het kan voor ons soms best moeilijk zijn om te bidden en ons hoofd zit vaak vol met allerlei andere dingen. Wat een bemoediging dat Jezus ook voor ons bidt! Zelfs al zit mijn hart er niet in, dan pleit Hij voor mij. Het enige dat ik moet doen is volharden. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand! Het is natuurlijk niet niets waar Paulus doorheen ging, daarbij stelt datgene van ons vaak weinig voor. Het kan in de navolging van Christus zwaarder vallen dan ooit, zoals we zien in andere delen van de wereld. Daarbij vergeleken hebben wij hebben nog zoveel vrijheid, laten we die dan ook gebruiken in ons voordeel! Maar intussen hebben we wel te maken met ziekte, verdriet en gebrokenheid. Om daar middenin toch vast te houden dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn! Niets kan mij scheiden van Zijn liefde!

Categorieën