7 januari 2018

Zingend naar huis

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2:20,28
Dienstsoort:

Samenvatting

Zingend naar huis (Lukas 2 vers 20, 28 en 29)

En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
... nam hij (Simeon) Het in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord.

Een oud verhaal, een mythe: in Rome verscheen een diepe kloof, dwars door de stad. Men probeerde hem te dichten, maar niets hielp. Een waarzegger beweerde dat het aller kostbaarste erin gegooid moest worden, niets hielp, tot een jongen er levend in sprong.

Kerst is geen mythe. Het is realiteit die kloof tussen God en mens. Jezus moest tot in de diepste diepte zinken om ons te redden; een vrije val vanuit de hemel naar de aarde om de kloof van het oordeel van God te dichten. In Zijn vernedering is het oordeel weggenomen, zegt Jesaja. En daardoor gaat er een wereld, een hemel voor ons open!
Heeft Kerst u veranderd?

De herders gingen God loven en verheerlijken na alles wat ze gehoord en gezien hadden. Toen brak het alledaagse leven weer aan, maar ze gingen niet zomaar terug; ze wendden zich/ keren terug tot God. Er is wezenlijk iets veranderd.
Bent u in beweging gekomen na Kerst?

Verheerlijken betekent: loven, prijzen, versieren. Als we zingen, hangen we de slingers op voor God. Loven is meer instemmen en goedkeuren: amen zeggen. Psalm 42 vers 5 gaat daarover.

Denkt u dat de herders God verwacht hadden? Maar ze hoorden de engelenzang, zagen het Kind in de voerbak. Ze gehoorzaamden aan het woord en zien het Woord. En daarna gaan ze God loven en prijzen; net als Simeon. Hij wachtte op de Trooster en loofde God toen hij het Kind had gezien en vastgehouden.
God nodigt ons uit in de Bijbel om ook te komen, te loven en te prijzen. Gelooft u dat en verwacht u alles van God?

Dan komt het eruit; u gaat nazingen en loven zoals de herders en engelen zongen en spraken. De echo van de hemel klinkt door, doen we na. Dat wordt zichtbaar in ons leven. Dat inzicht geeft uitzicht.
De kloof is dicht door het Kerstwoord, geadresseerd aan u. Neemt u de uitnodiging aan? Dan gaat u zingend naar huis, komt u zingend thuis bij God. Simeon zong over ‘heengaan in vrede’, hij verlangde naar het Vaderhuis.
Daar zijn wij als pelgrims naar onderweg, een lied kennen we al: Ere zij God.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

 

Categorieën