25 december 2017

Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2:1-7

Samenvatting:

2 Korinthe 8 vers 9
Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

‘Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij’
Van miljonair tot krantenjongen; soms zijn mensen heel rijk geweest en arm geworden door allerlei trieste redenen. Dan sta je niet meer goed aangeschreven. Andersom word je wereldberoemd!
Paulus vraag aan de gemeente in Korinthe om een gift voor de armen in Jeruzalem. Maar hoeveel moet je geven? Tien procent of de helft van je mantel; zoals Sint Maarten? Jezus gaf alles, Hij werd zo arm dat Hij niets meer had en wij zondaren alles uit genade kregen.

- Wat Hij was (terwijl Hij rijk was)
Een rijke Christus voor een arme zondaar horen we regelmatig. Vanmorgen horen we over een arm geworden Jezus voor een rijk gemaakte zondaar. Er zijn twee lijnen in de tekst, een vanuit de hemel naar de aarde (neergaand) en een opwaartse lijn van de arde naar de hemel.
Jezus had Goddelijke eer, heerlijkheid en glorie, Hij werd door de engelen aanbeden in de hemel. De Goddelijke liefde werd aan Hem bewezen door de Vader. Hij was op de schoot van Zijn Vader, de enige Zoon. Hij had majesteit en macht over de schepping en de hemelse legermachten.

- Wat Hij werd (dat Hij omwille van u arm is geworden)
Kerst, toen kwam het contrast naar voren in Bethlehems stal. Hij werd arm; kwam op een zondige wereld vol verderf. De haat kwam als een dampkring om Hem heen. Zijn wieg was een voerbak, spinnenwebben waren de gordijnen. Waar was de almacht van dit hulpeloze Kind, in doeken gewonden. Zijn broers geloofden niet in Hem, Maria en Jozef waren arm. De boot op het meer, de ezel waar Hij op reed en het graf waar Hij in begraven werd; allemaal geleend. Er werd geroepen: “Weg met Hem, kruis Hem”.
Er was op de wereld geen plaats voor de Heiland, Hij hing aan het kruis tussen hemel en aarde.
Waarom Hij dit deed? Om uwentwil! Wij mogen onze armoede inleveren en Zijn rijkdom ontvangen, een genadige ruil! Zijn vrede in plaats van onze straf, Zijn leven voor onze dood. Onze hel ruilt Hij voor Zijn hemel. Wij mogen uit genade Gods kinderen worden en bij de Vader wonen, bekleed met eer en heerlijkheid.

- Wat wij worden (opdat u door Zijn armoede rijk zou worden)
In het Weihnachtsoratorium hoor je door alle muziek heen de Mattheuspassion: ‘ O hoofd, bedekt met wonden’ en dan klinkt daarna ‘ Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus Gij mijn leven’! Hij betaalde onze schuld (redding) en gaf ons kapitaal (rijkdom) en bovendien een erfenis(eeuwig leven) uit genade. Een arm Kind in de kribbe, een arme zondaar ernaast.
Maar ook een Parel van grote waarde in de kribbe Die ervoor zorgt dat de zondaar rijk de stal verlaat. Hij geeft ons de liefde, vrede en vriendschap van God. Wij mogen zeggen: “Abba, Vader” en weten dat we het Vaderrecht hebben als Zijn kind. Misschien een vreemdeling op aarde, maar ook een hemelburger die rijk is aan toekomst! Zijn woord wijst u de weg.
Kent/ ervaart u Zijn genade in uw hart?

Weg wereld, weg schatten,
Gij kunt niet bevatten,
Hoe rijk of ik ben.
'k Heb alles verloren,
Maar Jezus verkoren,
Wiens eigen ik ben.

Categorieën