Prekenarchief

Hier vindt u alle preken van het prekenarchief t/m 2018. Wilt u preken van voor 2018  terugluisteren? Dat kunt u een verzoek indienen bij de webredactie. We hebben alle opnames bewaard t/m 2004.

 

Een groeiend geloof

18 juni 2017
Samenvatting: 3 gedachten: Christus om Zijn macht gezocht (vers 48) Christus op Zijn woord geloofd (vers 50) Christus in Zijn Persoon gekend (vers 53)   In dit bijbelgedeelte staat drie…
Samenvatting: Thema: Kaleb, de man met een “hondengeloof.” Twaalf verspieders gingen naar Kanaan… Kaleb, een man i wie een andere Geest is, de Heilige Geest. Kaleb betekent hond. Hij lette…
Samenvatting: Een hoopvol woord Een bevestigend teken Het is Pinksteren geweest. Drie duizend man zijn op 1 dag tot geloof gekomen. Wat een kracht van de Vader en wat een…

Samenvatting: Tekst voor de verkondiging: Handelingen 2 vers 5 - Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn - Samenvatting U…
Samenvatting: Thema van de preek: ‘ Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest’ drie gedachten: Toezegging Verklaring Vervulling Preek Wat is de kracht van de Heilige Geest?…

Evangelieprediking

28 mei 2017

Samenvatting: Samenvatting Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.(vers 14) In oude kerken, in…

Een nuttig heengaan

25 mei 2017
Samenavtting: Een nuttig heengaan- zeven beloften 1. Trooster -7 2. Leraar -13 3. Terugzien -22 4. verhoring -2 5. Vrede-33 6. Victorie-33 7. Voorbede 17:1 Het is vandaag Hemelvaartsdag. De…
Samenvatting: Preeksamenvatting, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd 4 gedachten: Historisch (vers 2) Profetisch (vers 6) Praktisch (vers 7) Christocentrisch (vers 11) In het evangelie van Johannes worden 7 wonderen van…

Geen Sinaï maar Sion

14 mei 2017

Samenvatting: 1 Gods weg in een kleine familie 2 in Israel 3 in de wereld Er was een wedstrijd voor schilders. Maak een schilderij over 'vrede'. Een vredig landschap of…
Samenvatting: Samenvatting In Israel vinden we een groot aantal grafmonumenten; van David, Rachel en Abraham, Izak en Jakob. Het graf van Mozes vinden we niet, God zelf was alleen bij…

Emmauspastoraat

7 mei 2017
Samenvatting: Emmauspastoraat Een geestelijk gesprek voeren vindt plaats in het gewone alledaagse leven. Er wordt door mensen een pad gelopen, een levensloop met een levensverhaal, een micro story. Er zitten…
Samenvatting: 1. Gezocht door Hem (want u was als dwalende schapen) Een schaapskudde (ze lopen tegenwoordig zelfs in Rotterdam rond) met een herder ziet er rustig en liefelijk uit. Het…
Samenvatting: ‘Zoekt en ge zult vinden’, een bijbelwoord uit de Bergrede van Jezus dat ook in de volksmond bekend is. Je zult maar wat kwijt zijn! Je gaat zoeken en…

Door de twijfel heen

23 april 2017
Samenvatting: Twijfelt u wel eens? Aan de opstanding? Aan Gods macht, of de belofte van de Heere wel voor jou zijn? Soms doen inzichten je wankelen, een medestudent vuurt een…
Samenvatting: Samenvatting Thomas was er met Pasen niet bij toen Jezus aan zijn discipelen verscheen. Ze hadden wel gehoord dat Hij was opgestaan, maar nu kwam Hij bij hen. Maar…

De aanhouder wint

17 april 2017
Samenvating: Thema voor de preek: ‘de aanhouder wint!' Drie gedachten: verkilling (vers 12) volharding (vers 13) verkondiging (vers 14) In de Tweede Wereldoorlog was een Amerikaanse soldaat gevangen genomen op…